SCHEPENBRIEVEN VAN APPELTERRE ANNO 154626.03.1546 : Jan Coussins fs. Jans koopt van zijn broeder Adriaen :

1/2 dagwand hoplochting in Appelterre
- Stoffel De Roover zijn erve
- Adriaen Schoonjans erve ( Schoonjans is m.i. de correcte lezing )
- met einde aan de Wed. Gillis Wasteels haar erve

Wedergrate nr. 349 folio 36

 


11.05.1541 : Jan Van Branteghem verkoopt aan Cornelis Van Branteghem zijn broeder :

 

zijn deel als hem toebehoort in de partijen van goeden jegens de kinderen van wijlen Adriaen Wasteels en zijn successie van wijlen Adriaen Van Branteghem zijn vader en dit in :


1) een dagwand meers in Pollare over zijn part in een bunder meers
- deen sijde de Winckeleer
- dander sijde de Rijt

2) 1/2 dagwand meers in 1/2 bunder meers
- aan de gasthuismeersch van Ninove

Wedergrate nr. 350 folio 5

 

( ook onder Pollare genoteerd , red. )

 


11.05.1541 : Elisabeth Van Branteghem x Adriaen Zaechman verkoopt aan Cornelis Van Branteghem haar broeder :

 

haar deel als hem toebehoort in de partijen van goeden jegens de kinderen van wijlen Adriaen Wasteels en zijn successie van wijlen Adriaen Van Branteghem haar vader en dit in :


1) een dagwand meers in Pollare over zijn part in een bunder meers
- deen sijde de Winckeleer
- dander sijde de Rijt

2) 1/2 dagwand meers in 1/2 bunder meers
- aan de gasthuismeersch van Ninove

 

3) zijn deel in 1 bunder bosch in PL in de Mooresbrouck

Wedergrate nr. 350 folio 5

 

( ook onder Pollare genoteerd , red. )


 


04.07.1546 : Anthonis De Witte x Lysbeth sClercx wensen dat :

hun zonen en dochters " broederlyck en zusterlyck sullen delen " zo verre die gelegen zijn onder Appelterre en Eychem

Wedergrate nr. 352 folio 18
 


07.12.1546 : Josyne Van Branteghem weduwe Jooris Vander Saelen met Jan Van Branteghem haar broeder en Merten Beeckman als voogden over haar kinderen heeft verkocht aan Cornelis Van Branteghem haar broeder :

 

om te betalen zekere partijen groot 5 dagwand gekocht door de voorste Jooris van Kaerle Eeckhaut en Adriaen Beeckman gelegen in Herlinckhove :

 

en heeft daarom aan haar broeder verkocht :

 

de helft van 3 dagwand land in AP op het Damvelt
- tegen het goet van Angereel
- tegen het goet van Sint Janshuys van Gent

en dit voor 12 pond groot

Wedergrate nr. 350 folio 5

 


07.12.1546 : Gillis Wasteels koopt van :

1) Cornelis , Jan en Josyne Van Branteghem weduwe Jooris Vander Saelen kinderen van wijlen Adriaen Van Branteghem x Lievijne Van Steenbeke

2) Claes De Puesele x Maria Wasteels en Jan De Neve x Elisabeth Wasteels kinderen van Adriaen Wasteels die hij had van de vorige Lievijne :

al hun recht in een behuisde hofstede in AP genoemd " de stede van Elst "
- tegen Christoffel De Roover zijn erve
- Jan Jooris
- jegens de Wilder
- jegens de strate genaempt " den scaepwech"

Wedergrate nr. 350 folio 707.12.1546 : Gillis Wasteels koopt van Adriaen Zaechman :

 

1) 1 dagwand meers in AP
- een zijde Loye Beths erve
- ander zijde de goeden van het Capittel van Nijvel
- met einde op de Dender

2) 3 lijnen meers in AP in de Biest
- Jan Van Branteghem
- coopers erve
- een inde op de Rijt

- ander inde Pieter Wasteels erve

3) 1/2 dagwand meers in AP in de Kesmeersch
- Gillis Vanden Heerweghe
- Race Vanden Ossene
- een einde de Dender
- ander einde op de Rijt

Wedergrate nr. 350 folio 7 verso