SCHEPENBRIEVEN VAN APPELTERRE ANNO 1545

 


 

18.03.1545 : Pieter Vanden Steene koopt van Claerken Scoenmakers weduwe van Adriaen Vanden Dale vervangende Balthazar , Liefken en Griette Vanden Dale en dit om  " de kinderen op te brengen " over 1ste stake ,

Magriete Tuers dochter van Lysbette Scoenmakers over een 2de stake ,

Joos De Scoenmaker over een 3de stake :

haar paert en deel groot 1/3de van een stedeken gelegen in de prochie van Eychem
- een zijde Joos Neeten erve
- ander zijde de weduwe Joos De Scoenmaker erve
- met einde aan sheeren strate

Wedergrate nr. 349 folio 43verso

 14.03.1545 : Elisabeth Vanden Haute weduwe Willem Vander Eecken koopt van Bartholomeus Vander Biest :

 

1 dagwand meers de verkoper gesuccedeert van zijn zuster wijlen Elisabeth Vander Biest gelegen te AP
- aan de Dender
- aan Claes Matten zijn meers
- de meers van de koper bij haar verkregen jegens E.H. Pieter Bonjours

Bartholomeus stelt in zekere bij deze verkoop :

1) 1/2 bunder land op de Hoelputte
- aan het Schilt
- aan Heer Pieter Bonjours erve
- aan den wech

2) 1/2 dagwand land op de Veysberch
- Jan Van Branteghem zijn erve
- Andries Vander Eecken zijn erve

3) 1/2 dagwand meers in de Kesmeersch
- Race Vanden Ossene erve
- aan Claes sMoers zijn erve    ( redactie : lees sMoers als De Moor )

Wedergrate nr. 350 folio 2

 


13.04.1545 : Elisabeth Vanden Haute weduwe Willem Vander Eecken koopt van Heer Pieter Bonjours parochiepape van Apelteeren :

1/2 dagwand meers in AP in de Steenmeerschwinckel
- tegen de Dender
- tegen Claes Matten erve

Bij de verkoper voordien gekocht van Yde Vander Veken

Wedergrate nr. 350 folio 2 verso

 


07.12.1545 : Gillis Wasteels koopt van Adriaen Saechman

 

1) 1 dw. meersch in Apelteren
        - Loye Beths erve
        - het capittel van Nyvele
        - inde op den Dendere

 

2) 3 lynen meersch in Apelteren op de Biest
       - Jan Van Branteghem erve
       - scoopers erve
       - dinde op de Ryt
       - ander inde Peeter Wasteels erve

 

3) 1/2 dw. meersch in Apelteren op den Kersmeersch
       - Gillis Vanden Heerwegen erve
       - Rase Vanden Ossene
       - inde op den Dender
       - ander inde de Ryt

 

Folio 6verso van Wedergrate nr. 350