APPELTERRE ANNO 1482

      DU SAINCT ESPERIT DAPOULTEREN

 

Les rentes et revenues deues heritablement au Sainct Esperit dapoulteren et assignees par chnn. an en deniers : 23 livres 13 solz parisis
Item certaines parties de preze et terres labourables dont les fermes qui en sont baillees a diverses personnes selon la declaration du compte : 86 livres 7 solz 6 deniers par an
Item certaines rentes de blefz montans par chnn. an a 10,5 sacs 1,5 viertale de blef en une partie
Item et 2 sacs et 1 rasire de blefz mesure dicte en une autre partie
Item les deux parts de 4 lots dhuille de rente heritable par an dont le Saint Esperti deychem tient et a la tierche part ainsi que cy apres sera declaire

De erfelijke renten en inkomsten toekomend aan de Heilige Geest van Appelterre zijn per jaar in geld 23 pond 13 schellingen parisis
Ook de verpachting van meersen en land verpacht aan diverse personen komen volgens de rekening op 86 pond 7 schellingen 6 denieren sjaars
Ook zekere graanrente sjaars die 10,5 zakken 1,5 viertels graan opleveren en dit voor één deel
Ook nog 2 zakken en 1 rasier graan van dezelfde maat in een andere partij
Ook de 2 delen van 4 loten olie welke een erfelijke rente is waarvan de Heilige Geest van Eychem het derde deel heeft

 
Sur lesquelles rentes revenues et prouffiz est chargie ledit Saint Esperit de chens et rentes heritables montans en deniers pour chnn. an a 4 livres 2 solz parisis

Op welke renten inkomsten en profijten de Heilige Geest in cijns en erfelijke renten elk jaar in geld 4 pond 2 schellingen parisis moet betalen


Item chargie a faire par chnn. an le service des anniversaires et a furnir les cierges aulmosnes et autres choses a ce requises et necessaires selon et ensuivant la foundation pour le salut des ames de feu Ghysbrecht de Masmines en son vivant chevalier et pource paier pour chnn. an 18 livres 13 solz parisis


Item est chargie encores a faire dire et celebrer en ladite eglise dapoulteren 2 messes basses par chnne sepmaine et pource les cierges et autres choses a ce requises paier par chnn. an 29 livres 16 solz 7 deniers parisis

Item is de Heilige Geest elk jaar verplicht de jaargetijden te laten doen en de kaarsen, aalmoezen en andere zaken hiervoor vereist te laten doen volgens de stichting voor het zieleheil van wijlen
Ghijsbrecht Van Massenem
bij leven ridder en hiertoe te betalen 18 pond 13 schelligen parisis.

Idem is de Heilige Geest ermee belast 2 missen per week te laten doen in de kerk van Appelterre en dient hiervoor jaarlijks 29 pond 16 schellingen 7 denieren parisis te betalen


Item est chargie avec ce ledit Saint Esperit a donner le jour du bon vendredi par chnn. an ung cierge pesant une livre pour le mettre en la couronne pendant le crucifix en ladite eglise dapoulteren

Item is de Heilige Geest verplicht om elke Goed Vrijdag een kaars te geven met een gewicht van een pond om deze te zetten in de kraan aan het Kruis in de kerk van Appelterre


Item a donner et distribuer aux povres le jour du blanc jeudi par chnn. an du pain blanc jusques a la valeur de 26 solz parisis

Item moet men aan de Armen op Witte Donderdag elk jaar wittebrood geven ter waarde van 26 schellingen parisis

Item et pardessus ce a donner et tenir ardoir au choir dicelle eglise nuyt et jour a tousjours perpetuellement une lampe garnie dhuille

Item en bovendien moet men een eeuwig brandende olielamp laten branden in de voornoemde kerk

  

    DU SAINCT ESPERIT DEYCHEM


Les rentes et revenues deues heritablement au Saint Esperit decyhem et assignees par chnn. an : 7 livres 7 deniers parisis
Item certaines terres labourables dont les fermes qui en ont este baillees a diverses personnes sestendt en deniers a 16 livres 4 solz 2 deniers obel parisis
Et en blefz 9 sacs une viertale mesure de Nieneve
Item appartient audit Saint Esperit deychem la tierche part de 4 lots dhuille de rente heritable par an dont le Saint Esperit dapoulteren appartient les deux pars ainsi que dessus est declaire

De inkomsten door erfelijke renten van de Heilige Geest van Eychem bedragen 7 pond 7 denieren parisis
Ook de verpachting van zekere gronden komt sjaars op 16 pond 4 schellingen 2 denieren obel parisis
In granen ontvangt hij 9 zakken en 1 viertel maat van Ninove
Ook behoort de Heilige Geest 1/3de deel van de 4 loten olie toe als jaarlijkse rente waarvan de Heilige Geest van Appelterre de 2 andere delen heeft


Sur lesquelles rentes et revenues et prouffis ledit Saint Esperit est chargie de pluiseurs menues et petites parties de chens et rentes perpetuellees deues de sesd. terres tressous et heritaiges montans en deniers par chnn. an a 9 solz 7 deniers parisis telz que dessus

Op welke inkomsten de heilige Geest belast is op zijn gronden en erven per jaar in geld 9 schellingen 7 denieren parisis


Bron : renteboek folios 189verso en 190