SCHEPENBRIEVEN ANNO 1649 omtrent NEIGEM


02.12.1649 : Adriaen Herremans insetene van Neyghen over een som van 200 guldens ontvangen van Jan De Coene , Armmeester van Neyghen , erkent hiervoor een rente van 12,5 R sjaars

Welke rente komt bij reductie van een rente van 50 guldens sjaers ten behoeve van 14 Arme Mannekens die Jaspar de Goux had gefundeerd , bezet op :

1) een hoplochtinck groot 150 roeden genoemd " de Scheerlinck "
- 2 sijden aan de Papestraete
- oost Leonard De Vlaminck
- west de kerckhofstrate

2) een boomgaert in Neyghen
- noort het Sollevelt
- vooren tegen de Poteerdestrate
- oost Gillis Van Boterdaele erve

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Mathijs De Ro burgemeester , Joos Lippens schepenen


02.12.1649 : Jan Van Winghen insetene van Neyghen over een som van 200 guldens ontvangen van Jan De Coene , Armmeester van Neyghen , erkent hiervoor een rente van 12,5 R sjaars

Welke rente komt bij reductie van een rente van 50 guldens sjaers ten behoeve van 14 Arme Mannekens die Jaspar de Goux had gefundeerd , bezet op :

1) 1/2 bunder land opt Oosteyckenvelt
- noort , west en oost de goederen van de baron van Wedergrate
- tegen de goeden van Jacques Van Bossuyt

2) een behuysde stede op de Hameyde geheeten " Stoffel De Keyser " groot 50 roeden
- oost de erfgenamen van wijlen Heer Jan De Reu
- west de Papestrate
- vooren sheeren strate

Present : idem supra