SCHEPENBRIEVEN ANNO 1647 omtrent NEIGEM


21.02.1647 : Jan Friart x Petronella Brysincx insetenen van Neigem hebben in voldoening van de kooppenningen van een aankoop van behuijsd hofstede belooft te betalen aan Adriaene Van Brueseghem weduwe van Merten Thienpont :   ( FS )

en dit over de koop van 63,35 roeden hofstede genoempt " den Royen Leeuw " belooft jaarlijks te betalen een rente van 52 R sjaars / 16de penning / beseth op :

een hofstede met " gemeitsten huyse daerop staende , stallingen ende andere edifitien " in Neygen op de Plaetse genoempt " den Royen Leeuw " groot 63,75 roeden
- voor tegen de Plaetse
- onder tegen de Molenbeke
- suyt derfve van Hendrick Van Vrechem
- noort derfve van de weduwe wijlen Mr. Jaspar Van Brueseghem

belast aan de kerk van NG met 11 stuivers sjaars en aan de heere Baron van LvW met " cleene penninckrente "

En heeft deze hofstede in coope vercreghen van de voornoemde Adriana Van Brueseghem

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Cornelis De Vleeschauwer en Mathijs De Ro schepenen


28.02.1647 : Pieter Buydens fs. Guilliams koopt hofstede als naerlinck

Anno 1636 had de meier openbaar verkocht een behuysde hofstede gelegen in Neijgen en dit " tot recouvre van 18 jaar crois van rente van 10 R sjaars "
- voor tegen de plaetse aldaer
- zuyt tegen derfve van Niclaes De Strijcker
- noort tegen sheeren strate

en dit was gebleven op Jan Buydens fs. Adams als decretant voor de som van 250 R op de 20.01.1639 ter presentie van Peeter De Cueleneere en Laureijs Vanden Dorpe schepenen

Zo is de behuisde stede gegaan naar Pieter Buydens fs. Guilliams als " naerlinck " en dit op belofte van betalen van de achterstellen van de rente en ook de " costen van de afwinninghe "

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Cornelis De Vleeschauwer en Mathijs De Ro schepenen