SCHEPENBRIEVEN ANNO 1645 omtrent NEIGEM


09.02.1645 : Gillis Sorgeloos fs. Gillis erkent een rente aan E.H. Daniel Verhoeven priester van 18 R sjaars / 16de penning / beseth op :

een behuysde stede in Neyghen
- voor tegen de Plaetse aldaer
- achter tegen de hofstede genoempt " den Rooden Leeuw "
- ander sijde het straetken loopend naer den meulen

Present : Gillis Van Vaerenberch meier ,  Jan Van Santen en Cornelis De Vleeschauwer schepenen

Is kopij van schepenbrief van de schepenbank van Meerbeke