SCHEPENBRIEVEN ANNO 1644 omtrent NEIGEM


12.03.1644 : Jan Sterck insetenen van Neygen bij procuratie van Juffr. Barbara Wauterwils weduwe wijlen Niclaes Panneels tot het renunchieren ende afgaen van haer tochte in de naervolgende meersch ten proffijte van haer kinderen  ( Folio 2643 )

Ook haar kinderen

1) Pieter Panneels
2) Joos Panneels
3) Joanna x Pieter Van Robbroeck
4) Catharina Panneels x Cornelis Tserraets

en dit gepasseert in Brussel voor de notaris Louys Servais :

verkopen aan Jacques Van Bossuyt  bailly der prochie van Liefferingen

een stuck meersch in de Laefferinghenmeersch groot 3 vierendeelen
- een sijde tegen theerengoet van Neygene

op de voorste comparanten verstorven van wijlen hun vader Nicolaes Panneels

Present : de meier , Jan Van Santen en Christoffel De Roover schepenen