SCHEPENBRIEVEN ANNO 1643 omtrent NEIGEM


24.09.1643 : Pieter Vitserode fs. wijlen Jans verkoopt aan zijn broeder Joos Vitserode fs. Jans :

sijn paert , actie en deel in een stede met huyse daarop staande in NG op de Hameyde groot 60 roeden
- eender sijde tegen den Hinckepinck
- ander sijde tegen dhoirs Gillis Van Breuseghem erve
- een erve beneden tegen derve van dhoirs Joos Walckiers

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Christoffel De Roover en Jan Van Santen schepenen


24.09.1643 : Joos Vitserode fs. wijlen Jans erkent een rente aan Jacqueliene Evenepoel weduwe Mr. Jaspar Van Breuseghem in zijn leven greffier van Wedergrate van 3 R sjaars / 16de / beseth op :

een stede met huyse daarop staande in NG op de Hameyde groot 60 roeden
- eender sijde tegen den Hinckepinck
- ander sijde tegen dhoirs Gillis Van Breuseghem erve
- een erve beneden tegen derve van dhoirs Joos Walckiers

Present : zie supra


29.10.1643 : Anna De Waeghemaecker weduwe Niclaes Jacquemijns ,
Josyne Jacquemijns dochter van wijlen Niclaes bij competente ouderdom
Pieter en Daniel Jacquemijns
Joos Van Haver getrouwd geweest met Bernardijne Jacquemijns
hun bovendien sterk makend over de minderjarige kinderen van wijlen Niclaes Jacquemijns :

dit in Ninove voor de notaris Stomme ,

verkopen aan Mr. Jan De Rau pastoor van Neygen :

1) 1,5 dw. lant op het Cruysvelt
- een eynde tegen de Brusselstrate
- ander eynde tegen de Curegoederen van Neyghen
- met eender sijde tegen de goeden van de erfgenamen van de weduwe Nicolaes De Reu
- met ander sijde tegen de goeden van de Edelen heere baron van LvW

2) 3 lijnen lants op Oosteijcken
- tegen de wech aldaer
- tegen de goeden van de heere baron
- tegen de goeden van de erfgenamen Guilliam Buydens

op kommer en last van cijns van 12 S sjaars aan de heere baron sonder meer

Present : de meier , Pieter Roosen burgemeester , Cornelis De Vleeschauwer schepenen