SCHEPENBRIEVEN ANNO 1641 omtrent NEIGEM


10.01.1641 : Joos De Cooman officier in naam van de minderjarige wezen van Joos De Neve te weten Pieterken en Jenneken De Neve gepasseert voor de baljuw en schepenen van Meerbeke erkennen een rente aan Jan Van Winghen hun voogd van 4 R sjaars / 16de penning / beseth op ( Folio 2305 ) :

1) 33 roeden meersch in NG in de Vroonenmeersch
- tegen de goeden van Adriaen De Coene
- onder tegen de beke
- boven tegen sheeren strate

belast in voorcommers met 30 S sjaers aan de voorste Van Winghen

2) 28,5 roeden meersch in NG in de Gansestraete
- de goeden van de Armen van Neygen
- zuyt tegen sheeren strate
- west de goeden van Jan Van Winghen

ook belast in voorcommers met 30 S sjaers aen de voorste Van Winghen

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Gillis Buydens , Pieter De Cueleneer

( ** : Pieterken en Jenneken De Neve zijn de kinderen uit het 2de huwelijk van Joos De Neve


10.05.1641 : Adriaen Lippens x Maeyken Galmaert erkennen een rente aan Jacques Van Bossuyt baljuw van Lieferinge en dit als voogd van Beyken Van Bossuyt achtergelaten weesken van wijlen Guilliam Van Bossuyt daar moeder af is Marie Thienpont en is rente van 12 R sjaars / 16de penning / beseth op :

1) 1/2 dw. Xlant in DW op Kessenbeke
- oost de goeden van Jan Raspoet
- tegen dhoirs wijlen Pieter Thienpont

2) 75 roeden land op Kessenbeke
- oost de goeden van clooster van Vicoigne
- west derve van de weduwe wijlen Jaspar Van Breuseghem
- noort de goeden van Jan Buydens

3) 1,5 dw. Xlant in Neygen op de Waenschoof in een stuck van 3 dw. waarvan de wederhelft competeert aan Pieter Galmaerts
- oost de Oosteijckenbroeck
- suyt de erve van Pieter Agneesen
- west tegen de voorste wederhelft

Present : de meier , Mr. Pieter Minne en Pr. De Cueleneer schepenen