SCHEPENBRIEVEN ANNO 1639 omtrent NEIGEM


20.01.1639 : Adriaen De Coene fs. Laureijs verkoopt aan Jan De Coene zijn zoon ( folio 2095 ) :

een onbehuysde stede groot omtrent 7 roeden in Neygen aen de Plaetse aldaer
- neven de Oude Swaene
- oost tegen de goeden van de Cappelrije van Neijgen
- noort Jan Quaetzaert

belast met een corte sjaers aen de kercke deser prochie van Neijgen

Present : de meier , Jan Buydens , Pieter De Cueleneer en Laureys Vanden Dorpe