SCHEPENBRIEVEN ANNO 1638 omtrent NEIGEM


14.05.1638 : Jooris en Pieter Vidtsrode filius Pieters en ook bij procuratie van hun moeder Elisabeth Vande Velde gepasseert voor schepenen van Meerbeke in mei 1638 , mitsgaders over dhoors Jan Vidtsrode hebben verkocht aan Jan Van Winghen  ( filio 2026 ) :

1 dagwand land in Neyghen te Bevinghen
- oost scoopers erve
- de meers toebehoorend den heere van den lande van Wedergrate
- tegen sheeren strate

Present : de meier , Jan Buydens en Gillis Buydens schepenen


20.09.1638 : Mayken Stercx weduwe Guilliam Buydens en haar kinderen te weten :

Pieter Buydens
Merten Minnongh ( * )  x Anneken Buydens
Pieternelle Buydens

en bijgestaen door Sr. Philips D'Hanins baljuw van LvW bij haar verkoren als bijstaanden vooght van wijlen Guilliam Buydens zijn weduwe


waarbij de moeder renunchieert en haar tocht en ze verkopen aan Jasparina Evenepoel weduwe wijlen Jaspar Van Brueseghem in syn leven greffier van LvW :

352 roeden en 2 voeten lant in DW op Kessenbeke
- boven tegen sheeren strate
- beneden tegen de Kessenbekemeersch
- west tegen 58 roeden competerende dhoirs Guilliam Buydens de Jonghe en naast de goeden van de Scholasterije van Meerbeke
- oost de goeden van het gasthuys van Neyghene

belast int geheele met een rente van 6 guldens aen de Armen van Neyghen

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Jan Buydens en Gillis Buydens


( * ) : Mignon in de parochieregisters van Neigem

Red. : ook geposteerd onder Denderwindeke