SCHEPENBRIEVEN ANNO 1633 omtrent NEIGEM


10.01.1633 : Stoffel Cieters fs. Geeraerts verkoopt aan Nicolaes De Ro :

1/3de van een half bunder land in Neygen opt Prindaelvelt
- scoopers erve
- het Sollevelt
- deen eynde den wech
- dander eynde sheeren goet

De vercoopere stelt in sekere een lochtincxken binnen DW
- oost aen sheeren strate
- dander sijde Christoffel Van Eesbeke
- derde sijde Franchois Roelofs erve

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Jan Buydens , Gillis Buydens , Laureys Vanden Dorpe en Pr. De Cueleneer schepenen

Red. : deze akte ook onder Denderwindeke geplaatst


10.01.1633 : Leonard De Vlaeminck verkoopt aan Nicolaes De Ro :

een onbehuyst stedeken te Neygen aen het kerckhof aldaer
- het straetken ofte kerckwech aldaer
- Jacques Pardaens erve
- deen eynde sheeren strate
- ander eynde aen het kerckhof

belast met 2 stuivers sjaers aen de kercke van Liefferingen

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Jan Buydens , Gillis Buydens , Laureys Vanden Dorpe en Pr. De Cueleneer schepenen


03.02.1633 : Jan Schoonjans fs. Pieters verkoopt aan Jan Quaessaert :

 een meers groot 75 roeden
- de Meulenbeke
- met 2 sijden Jan Vrancx erve

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Jan Buydens en Gillis Buydens schepenen


03.03.1633 : Joos Vande Maele fs. Joos x Johanna De Deyn en Anneken De Dijn weduwe van Adriaen Vander Haeghen geassisteert met Jacques Pardaens als vercoren vooght en hen sterk makend over Peeter De Deyn fs. Anthonis en Cathelijne De Deyn weduwe van Pieter Persoons verkopen aan Jaspar Van Brueseghem :

16 roeden 7 voeten in een onbehuyst stedeken binnen Neyghen
- oost scoopers ander erve
- west dhoirs Pr. Galmaerts erve
- deen eynde sheeren strate
- dander eynde tegen de Meulenbeke recht over den meersch van den heere van Wedergrate

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Gillis Buydens en Pieter De Cueleneer


03.03.1633 : Joos Vande Maele fs. Joos x Johanna De Deyn , Anneken De Dijn weduwe Adriaen Vander Haeghen met Jacques Pardaens als vercoren vooght , Pieter De Deyn fs. Pieters , Cathelijne De Dijn weduwe Pieter Persoons verkopen aan Adriaen Hermans x Adriana Van Boterdaele  ( folio 1453 en folio 1454 , werd correct genoteerd , red. )

1) 123,5 roeden land op de Waenschoof in Neyghen
- zuyt sheerengoet van Neyghen
- noort dhoors Gillis Van Breuseghem
- oost Groot Oosteycken
- west scoopers erve

2) 114 roeden land gelegen op het Groot Oosteyckenvelt
- het goet van Heysbrugge
- noort sheeren van Neyghen zijn goet
- west scoopers erve
- zuyt het Waenschoof

3) 66 roeden land opt selve velt
- noort scoopers erve
- zuyt en oost sheerengoet van Neyghen
- west de Waenschoof

Present : zie supra


21.08.1633 : Maeycken Vander Eecken fa. Wauters en Merten Vander Eecken en bij procuratie over Peeternelleken Vander Eecken gepasseert voor notaris Evenepoel en bij procuratie van Willem Vander Eecken en ook over de weeskinderen van wijlen Jan Walravens x Elisabeth Vander Eecken :

verkopen aan Jan De Coene fs. Adriaens x Anneken sWinnen :

een behuysde stede in Neyghene op de Plaetse
- oost de ketse en voetwech
- noort sheeren strate
- zuyt de Meulenbeke
- west de weduwe Wouter Vander Eecken

belast met 24 S sjaers aan Hendrick Thienpont
belast met 2 respectieve renten aan dhoirs Nicolaes De Dijn , de eene van 2 R sjaars , de andere van 6 R sjaars
belast met 30 stuivers sjaers aan Adriaen Herremans
belast met heerlijke rente

Present : de meier , Jan Buydens en Gillis Buydens


29.08.1633 : Jan De Coene x Anneken sWinnen over de koop van een behuysde stede binnen de prochie van Neyghen boven zekere penningen in gereed geld erkennen een rente aan :

Merten Vander Eecken , Maeycken Vander Eecken , de onbejaarde kinderen en wezen van wijlen Jan Walravens en wijlen Elisabeth Vander Eecken te weten 15 R sjaars / 16de / beseth op :


( te weten aan Merten en Maeycken Vander Eecken 8 R 7,5 S en aan de wezen wijlen Jan Walravens 6 R en 12,5 S sjaars )

een behuysde hofstede op de plaetse te Neyghen
- tegen de kets of voetwech
- noort sheeren strate
- zuyt de Meulenbeke

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Jan Buydens en Gillis Buydens schepenen

Zie schepenbrief van 1637 waarbij deze rente wordt getransporteert