SCHEPENBRIEVEN ANNO 1631 omtrent NEIGEM


17.02.1631 : Hendrik De Vlaeminck , Jan Aelbrecht x Barbara Van Bonte en hem sterk makend over zijn kinderen bij dezelve Barbara Van Bonte ,  Hendrik Van Bonte zoon Lauwereys hem sterk makend over zijn broeders en zusters en hebben verkocht " bij apprehentie van naerhede " aan Lenaert De Vlaeminck :

een onbehuyst stedeken in Neygem op de Plaetse
- derve Nicolaes De Ro
- lancx het straetken
- achtereynde tegen het kerckhof
- vooren tegen sheeren strate

belast met 30 stuivers sjaars aan Sr. Antoon Boel
belast met 2 stuivers sjaers aan de voorste Jan Aelbrecht

Present : Joos Van Vaerenberch meier , Jan Buydens en Gillis Buydens schepenen   ( folio 1273 )


06.03.1631 : Hendrik De Vlaeminck x Jenneken Geerts erkennen een rente aan Jacques Hackaert x Anneken Serneels van 9 guldens sjaars / 16de / beseth op :

1) hun behuysde stede te Neyghen achter de kercke aldaer
- eender sijde het Papestraetken
- ander sijde Willemijne Van Callenberghe
- ten derde aan het ketsken
- vierde sijde voren tegen Kerckhofstraetken

2) een onbehuysde stede binnen deselve prochie
- kerckhofstrate
- Papestraetken
- Adriaen Herremans zijn hoplochtinck

3) Ook verschenen voor de burgemeester en schepenbank van Gooik en daar als verder pand gesteld 1/2 bunder land op den Hincxtberch
- 2 sijden aan de goeden van het hof ter Haeghen
- deen eynde Peeter Galmaerts
- dander eynde de erfgenamen Jan De Doncker

Present : Joos Van Vaerenberch meier , Jan Van Santen en Laureys Vanden Dorpe schepenen ( folio 1200 en 1201 )05.06.1631 : Joos Vande Maele fs. Joos hem sterk makend over Christina Maes sijne schoonmoeder mitsgaders over Pieter De Deyn , Pieter Persoons en Anneken De Dijn weduwe wijlen Adriaen Vander Haeghen zijn zwagers en zwagerinne hebben verkocht aan Heer en Mr. Jan De Reu pastoor der prochie van Neijgen :

een onbehuysde stede binnen Neijghene op de Hameijde
- oost dhoirs Guilliam Buydens erve met de helft van de haeghen
- west Jan Van Wingen met de helft van de haeghen
- zuyt sheeren strate
- scoopers erve

belast met 2 guldens 8 stuivers die de koper tsijnen laste neemt

De verkoper Joos Vande Maele fs. Joos heeft als onderpand bij deze verkoop gesteld 1 dagwand meersch wesende 1/4de van 1 bunder wisselmeersch geheeten " de Cloddaert " gelegen in Eychem
- oost den dam
- suyt de Rijt
- west dhoirs Van Branteghem

Present : Joos Van Vaerenberch meier , Jan Buydens en Gillis Buydens


13.06.1631 : Pieter Vander Brugghen als procuratie hebbende vertoont dat :

" Voor notaris Van Keerberghen in Brussel is verschenen Pieter Le Cocq zv. Pieter baljuw der heerlijkheid van Liefferinge x Catharina Van Cortel hebben verkocht en gecedeert aan Jooris Pompers coetsier van haere hooghede x Adriaene Le Cocq "

een huys en erve met stallingen en duyfhuys staende in Neyghen
- Lucas Vander Kelen erve
- de kets
- Machiel Vander Roost erve
- achter tegen het kerckhof
- voren tegen sheeren strate

int geheele belast met een rente van 29 guldens sjaers aen dhoirs Gillis Van Breuseghem en met erfelycke grontcheyns aen de heere van LvW