SCHEPENBRIEVEN ANNO 1630 omtrent NEIGEM


25.10.1630 Jan Ghysbrechts x Jonna Rons verkopen aan Jaspar Van Brueseghem :

een meers gelegen in NG groot 1/2 dw.
- Joos Walckiers en Guilliam Pain D'avoine erfve
- dhoirs Jan Pannens erve
- eynde west tegen de Meulenbeke
- oost tegen de Gootstrate

belast met 30 stuivers sjaers sonder meer

belast met 3 coorenveertels haver min een vierlinck en cappoenrente aan heere van LvW

Present : Joos Van Varenberch meier , Jan Buydens en Jan Van Santen


13.11.1630 : Pieter Vande Gehuchte x Christina Agneesen erkennen een schuld aan Jan Van Winghen een rente van 18 guldens / 16de penninck / beseth op :

1) het 1/4de van 1/2 bunder meersch in Neyghene
- Adriaen De Coene erve
- Nicolaes Panneels erve
- deen eynde de Poteerdestrate
- dander eynde den Ermencheyns van Neygen

2) het 1/4de van 3 dw. meersch in Neyghen in de Goetmeersch
- 2 sijden sheeren strate
- de beke
- Jan Vrancx erve

3) het 1/4de van een stede en hoplochtinck geheeten " - onleesbaar "
- 2 sijden sheeren strate
- Jan Van Winghen erve

4) het 1/4de van stuck lants op Kessenbeke groot 3 dw.
- oost het kerckegoet van Meerbeke
- west Mr. Joos De Brackenier
- zuyt sheerengoet van Neygen

Present : Joos Van Vaerenberch meier , Jan Buydens , Gillis Buydens en Jan Van Santen