SCHEPENBRIEVEN ANNO 1629 omtrent NEIGEM


25.05.1629 : Mr. Jan Huwaert bij procuratie van Jan De Doncker verkocht aan E.H. Jan De Reu pasteur van Neigem :

1/2 bunder weijde te Neyghen aen de Papestrate
- deen sijde en eynde het Sollevelt
- ander sijde en derden sijde het Curengoet van Neygen

op kommer van 48 stuivers aan de Armen van Sint Nicolaes tot Gendt

Present : Joos Van Vaerenberch meier , Gillis Buydens , Cornelis Van Eesbeke , Guilliam Van Snick , Joos Vanden Berghe


25.02.1629 : E.H. Jan De Reu erkent een rente aan Jan De Doncker van 13 R 5 S sjaars / 16de / beseth op :

1) half bunder meers , zie supra

2) zijn persoon en al zijn goederen present en toecomende

Present : zie supra

Anno 1631 heeft Joos De Cooman officier bij procuratie hem gegeven en verleend door Nicolaes Bossche coopman in wijnen x Maria De Doncker fa. Jans gekend dat E.H. Jan De Reu deze rente heeft gelost


21.06.1629 : Guilliam Buydens fs. Pieters is schuldig aan Machiel Vander Roost :

1) rente van 4 guldens / 16de penninck / volgens constitutiebrief van 19.12.1552
2) rente van 36 stuivers / constitutiebrief van 21.03.1513

beseth op :

1) de helft van een onbehuysde stede in Neyghen op de Hameyde groot 180 roeden
- den bogaert van de voorste Nicolaes Jacquemijns
- west de weduwe en hoirs van Pieter De Dijn fs. Anthonis
- noort het leen van Adriaen Van Boterdaele
- vooren tegen sheeren strate

2) de helft van 1,5 dw. meersch op Groot Oosteycken
- tegen Brabant
- 2 sijden het goet van den heere van LvW
- kerckengoet Neyghen

3) de helft van 1 dw. lant in Liefferingen op het Liefferinghevelt
- goeden Jacques Van Bossuyt
- sheeren strate

welck de comparanten verkocht hebben aan Jacques Van Bossuyt

4) de helft van 3 lijnen meersch in de Liefferinghenmeersch
- de Wed. en dhoirs Pieter Panneels
- Jouffrouwe Petronella Van Breuseghem Begijntje haer erve
- een eynde het Liefferinghevelt

Present : Joos Van Vaerenberch meier , Gillis Buydens en Jan Van Santen schepenen

Marge : Sr. Gillis Jacquemijns fs. Daneels transporteert deze rente van 5 guldens 12 stuivers aan Jan Pardaens , rest van de tekst is onduidelijk , ondertekend in 1676 door schepenklerk Gillis

Zie ook schepenbrieven anno 1630