SCHEPENBRIEVEN ANNO 1627 omtrent NEIGEM


18.02.1627 : Jan en Jooris Vitserode hebben verkocht aan hun broeder Peeter Vitserode met approbatie ende aggregatie van hun moeder Elisabeth Vande Velde hun moeder tochteresse te weten :

1/2 dagwand behuisde hofstede binnen de prochie van Neygen uyt een hofstede groot 1/2 bunder daaraf het resterende is gelegen onder de prochie van Meerbeke
- oostsijde de Bevinghenmeersch ende Cappelrijemeersch van Neygen
- west het Sollevelt
- zuyt de goeden van de weduwe en erfgenamen van wijlen Jeroon Van Callenberghe
- noort " DE CAPELLE ENDE DRIESCH VAN BEVINGHEN "

Present : Jacques Pardaens meier , Guilliam Van Snick en Gillis Panneels


04.02.1627 : Cornelis Van Loo verkoopt aan Hendrik Van Vrechem :

een behuysde stede gelegen in NG op de Plaetse groot 12 roeden
- eender zijde de stede van Adriaen Hermans
- ander zijde de Weduwe en dhoirs Gillis Van Brueseghem
- een ende beneden de Molenbeke
- ander eijnde boven tegen de straete

belast met 13 R 10 S sjaers aan de diensten van Ninove die de cooper tsijnen laste neemt

Present : Jan Buydens en Guilliam Van Snick


11.03.1627 : Jonckheer Philips Guilliam de la Pierre , heer van Faye en baron van LvW x Juffrouwe Philippina de Goux cederen aan Mr. Jan De Rau pastoor van Neygen en Adriaen Hermans jegenwoordige Armeester van Neygen en dit tot behoef van de Armen van Neygen namelijck " de 13 Arme Mannekens en Vrauwkens " te weten  ( Folio 1771 )

den wintmeulen met zyne toebehoorten gelegen in Denderwindeke opt Hautemvelt en dat op last van 13 muddens coorens sjaers tot onderhaut van deselve 13 mannekens en vrauwkens bij Jonker Jaspar de Goux zaliger bij testamente aen de voorste Armen gemaakt

Op conditie dat de andere goeden van de schenkers voor eeuwig zullen ontlast zijn van de voorste rente van 13 mudden sjaars

Present : Joos Van Vaerenberch meier , Jan Buydens en Jacques Pardaens schepenen

Red. : ook onder Denderwindeke genoteerd