SCHEPENBRIEVEN ANNO 1624 omtrent NEIGEM


18.04.1624 : Josyne Pannens verkoopt aan de kinderen van haar zuster Lucia Pannens x Wauter Vander Eecken te weten ( Folio 528 ) :

Merten Vander Eecken
Jan Cardoens x Petronella Vander Eecken
Jan Walravens x Elisabeth Vander Eecken
en over hun andere broedeers en zusters geprocreeert bij Wauter Vander Eecken en Lucia Pannens zijn huisvrouw die zuster was van Josyne Pannens :

de helft van een stede in NG op de plaetse
- een syde het straetken of de kets aldaer
- ander syde derve van Wauter Vander Eecken by hem gekocht jegens Charle Van Bonte
- een eynde de Molenbeke
- ander eynde sheeren strate

belast met de helft van 24 S sjaars aan dhoirs Pieter Thienpont
ook met 1/2 S sjaars " indien daarop bevonden word "

Present : Hendrick De Vlaminck officier loco de meier , Roelandt Agneesen en Adriaen Herremans schepenen


20.04.1624 : Joos De Neve verkoopt aan Pieter Tielemans :

1 dagwand land in NG opt Steent
- scoopers erve
- dhoyrs Jacques Pletinckx erve
- een eynde oost den groenen wech
- ander eynde Adriaen De Troyer erve

op kommer van 10 stuivers sjaars aan de prebende van Meerbeke

De verkoper verschijnt voorts voor de meier en het laathof van de bank van Prindael en stelt als onderpand bij deze verkoop :

1,5 dagwand land in Meerbeke opt . . . velt gelegen tegen het Prindaelvelt


Present : Roelandt Agneesen en Adriaen Hermans