SCHEPENBRIEVEN ANNO 1622 OMTRENT NEYGEM


19.01.1622 : Elisabeth Burrins weduwe wijlen Guilliam De Doncker erkent schuld aan Jan Hermans tot behoef van zijn huisvrouw Martijne Vanden Broecke van 6 guldens / 16de / beseth op :

3 lijnen lant in de prochie van Neygen opt Cruysvelt
- sheeren goet van deser prochie
- een syde en een eynde Claes Jacquemijns erve
- ander eynde het Cuerengoet van Neygene

Present : Adriaen Hermans en Roelandt Agneesen


03.03.1622 : Elisabeth Burins ( ** ) weduwe wijlent Guilliam De Doncker erkent aan Mr. Christoffel Herregots een rente van 12 R sjaers / 16de penning / beseth op ( Folio 286 ) :

( ** ) Elisabeth Burrains in het tekstgedeelte

1) een behuysde stede met schueren en stallen daerop staende gelegen in de prochie van Neyghen op de Hameyde
- eender zijde tegen derve van de Wed. Gillis Van Brueseghem
- eynde tegen Guilliam Pain Davuyne ( ** )

( *** : Pain Davuyne alias Pain d'avoine werd in latere akten " Evenebroodt " )

Present : Cornelis Roosen en Roelant Agneesen