SCHEPENBRIEVEN ANNO 1620 OMTRENT NEYGEM


12.03.1620 : Wouter Vander Eecken erkent een rente aan Adriaen Hermans van 30 S sjaers / 16de penning / beseth op :  ( folio 395 )

Hij is de " tochtenerve " van de erfgronden van dhoirs Merten Pannins , we vinden Wouter Vander Eecken terug in Neigem als vader van Salomon Vander Eecken , red.

een onbehuysde stede te Neygen
- een zijde aan gelovers erve als tochteneer van de goeden van dhoyrs Merten Pannins
- dander zijde gelovers erve komend van Charles De Bonte
- beneden tegen de Meulenbeke
- boven tegen sheeren strate

Present : Pieter Panneels en Roelandt Agneesen schepenen


29.12.1620 : Maeyken De Dobbeleer weduwe Gillis Van Breusegem verkoopt aan Cornelis Van Loo x Barbara Van Herreweghen ( folio 633 )

12 roeden onbehuysde stede in NG op de plaetse
- tegen de behuysde stede van Adriaen Hermans met de haege daar tussen
- ander sijde tegen de verkoopster haar ander erve
- noort tegen de plaetse
- achter tegen de Meulenbeke

Present : Roelandt Agneesen en Adriaen Hermans schepenen