SCHEPENBRIEVEN ANNO 1614 omtrent NEIGEM


 

09.01.1614 : Niclaes Jacquemijns fs. Gillis verkoopt aan Anthonis Wasteels fs. Charles tselve ontstaen in naem van hem selven en over Kathelijne Borremans zijn huidige huysvrouwe :

( de titel vermeldde : Anthonis Wasteels cum uxore )


de helft van 1/2 dw. in Neygen opt Cleen Steent
- scoopers erve
- dhoyrs Pamelaerts erve
- 2 eynden tegen Pieter Panneels bosch

Present : Roelandt Agneesen en Pieter Panneels


 

13.02.1614 : Joos Walckiers zv. wijlen Aert Walckiers verkoopt aan Guilliam Pain d'Avoine op voortaenen rente van 8 guldens :

 

een lochtincxken groot omtrent 30 roeden in NG bij de Gote
- sheeren strate
- vercoopers ander erve
- Guilliam De Doncker erve
- ander sijde dhoirs Bertel De Bus erve

Present : Cornelis Roosen en Olivier Vanden Broecke


 

13.02.1614 : Guilliam Pain d'Avoine erkent een rente aan Joos Walckiers fs. Aerts van 8 guldens / 16de penninck / beseth op :

1) een lochtincxken , zie supra

2) belovende daerop te stellen " een behoorlyck huys "

Present : zie supra


 

01.03.1614 : Josyne Cardoens weduwe Henrick Heylen verkopen aan Adriaen De Smet x Jouffr. Jenneken sLaus :

1/2 dw. bosch in NG te Beevingen
- Jonas Agneesen bosch
- Matheus Sterck bosch
- met eynde sheeren bosch

belast met 1/3de van 3 cappoenen sjaers

Present : Pieter Panneels en Roelandt Agneesen