SCHEPENBRIEVEN ANNO 1613 omtrent NEIGEM


 


17.01.1613 : Anthonis De Dijn filius Adriaens en Pieter Persoons filius Arents verkopen aan Matheus Stercke fs. Guilliams op voortaenen rente van 6 guldens sjaers boven nog een andere rente van 4,5 guldens sjaers bepandt op een stede wijlent toebehoort hebbende Mr. Joos De Blende in de stede van Ninove die de koper aan de verkopers in forme van betalinge heeft getransporteert :

1 dagwand bosch in Neyghen in den Neyghenbosch
- 2 sijden en één eynde den bosch van den heere van Wedergrate
- beneden tegen de weduwe en de erfgenamen van Gillis Cardoens

Present : Roelandt Agneesen en Pieter Panneels
 17.01.1613 : Matheus Stercke fs. Guilliams erkent een rente aan Anthonis De Dijn en Pieter Persoons ( zie supra ) van 6 R sjaers / 16de penninck / beseth op :

1) 1 dw. bosch in Neyghenbosch , zie supra

2) Matheus Stercke samen met zijn vader comparerende voor de schepenen van Meerbeke heeft als meerdere zekere gesteld , Matheus als proprietaris en Guilliam zijn vader als tochenerve , een behuysde stede in Meerbeke bij Nepe geheeten " DE CAPSTOCK "
- vooren tegen sheeren strate
- ander sijde tegen de Drooge weyde
- met derde sijde het Groot Huedevelt

Present : zie supra
 


 

20.06.1613 : Christoffel Stroobant x Anthonyne Sterckx verkopen in naam van zijn huisvrouw aan Joos Walckiers fs. Aerts :

1) 1 dw. meersch in Neygen in den Hinckepinck
- 2 sijden Jan Vitserode erve
- sheeren strate
- teghen de Meulenbeke

2) 1/2 dw. bosch in Neygen in het Bleeckenschijn
- Pieter Panneels bosch
- de goeden van de Cure van Neyghen
- een eynde het voorste Bleeckenschijn
- ander eynde het Cleyn Steent

belast met 1 vierendeelen cappoen , de drie vierendeelen van een hinne , en 2 schellingen 7 penningen obele aan heere van LvW

 

Present : Cornelis Roosen en Pieter Panneels28.11.1613 : Charel Van Bonte verkoopt aan Wauter Vander Eecken op voortaenen rente van 10 guldens sjaers :

een onbehuyst stedeken en een hoplochtinck te Neygen met de naste daerop staende
- scoopers erve
- dhoirs Pieter Van Callenberghe erve
- beneden op de Meulenbeke

Present : Gillis Van Belle en Olivier Vanden Broecke
 


28.11.1613 : Wouter Vander Eecken erkent een schuld van 10 guldens sjaers / 16de / beseth op :

1) een onbehuysde stede en hoplochtinck te Neygen , zie supra

2) " op de voorste onbehuysde stede te stellen een huysken "

Present : zie supra