SCHEPENBRIEVEN ANNO 1609 omtrent NEIGEM


 

01.08.1609 : Bertel De Bus heeft bij vorm van partagie tussen zijn kinderen gegeven aan Jan Vitseroede zijn behouden soone :

een onbehuysde stede in Neygen op de Hameyde
- Gillis Van Breuseghem zijn hoplochtinck
- ander zijde de Hinckepinckstrate
- met eijnde aen de Hameyde
- met ander eynde aen dhoirs Reynier Sterck erve

op den last van 6 rijnsguldens aen Jouffrouwe Kathelijne De Rijcke daaraf de voorste Bertel De Bus ontvangen heeft over het kapitaal van deze rente de som van 64 Rijnsguldens

Van welcke voorste rente Jan Vitserode belooft te betalen Bertel De Bus de som van 4 guldens sjaers en dat zijn leven lanck

Present : Roelandt Agneesen en Guilliam Buydens
01.08.1609 : Jan Vitserode fs. Pieters belooft te betalen aan Jouffrouwe Kathelijne De Rijcke een erfelijke losrente van 6 guldens sjaers / 16de penninck / en beseth op :

 

een onbehuysde stede op de Hameyde zie supra

Present : zie supra

 

Marge : in 1614 heeft Jouffrouwe Kathelijne De Rijcke deze rente getransporteert aan Jouffr. Margareta de Goux

 

Marge : in 1725 is Sr. Frans Vanden Abbeele procureur als eigenaar van de hypotheque deze rente gelost aan dhoirs G. Van Breuseghem getekend :


Petronella Stomme , G. Vande Vijver , J. Van Varenberch , J. Lemmens en Virginie Van Varenberch met als griffier J. Baeyens


 

21.09.1606 : Joos De Neve timmerman is schuldig aan Sr. Jaspar de Goux een rente van 6 guldens / 16de / beseth op :

1) 1/2 bunder meers in de prochie van Neygen te Beevingen
- Prindaelbeke
- Prindaelvelt
- met eynde tegen cheyns van de Armen van NG
- ander eynde sheeren strate

2) 1 dw. lant in NG opt Steent
- de weduwe Henrick Cardoens
- Guilliam De Donckers erve
- met een eynde den groenen wech

Present : Guilliam Buydens en Roelandt Agneesen

 


 

22.10.1609 : Roelandt Agneesen erkent een schuld aan Machiel Vander Roost x Bernardina Van Brabant een rente van 7,5 guldens sjaers / 16de penninck en bezet op :

1) 1/2 dw. meers in Neygen
- de beke
- de goeden van de heer van Wedergrate

2) 1,5 dw. meers in Neygen
- tegen de Goetstrate
- 2 zijden sheeren strate
- Jan Vrancx erve
- de beke


3) 3 lijnen land in Neygen opt Waenschoof
- Guilliam Buydens erve
- Jan Vrancx erve
- met eynde Pieter Galmaerts erve

 

4) 3 lijnen land in DW. op Kessenbeke
- Guilliam Buydens erve
- de goede van de Scholasterije van Meerbeke
- met eynde tegen de Muelestrate


Present : Geeraert Vierendeels en Olivier Vanden Broecke


 

14.11.1609 : Anthonis Van Bossuyt x Willemijne Vander Veeren fa. Cornelis verkoopt aan Jan Vrancx :

omtrent 1 bunder land en weyde deen aen dander aeneen gelegen in NG in den Oosteyckenbroeck
- eender syden boven tegen den Waenschoof
- ander syden scoopers erve en Guilliam Buydens erve
- een eynde de goeden des heeren van LvW
- ander eynde Gillis Van Breuseghem erve

Present : Geeraert Vierendeels en Roelandt Agneesen
 28.12.1609 : Adriaen De Coene fs. Dierickx erkent een schuld aan Adriaen Van Boterdaele van 6 guldens / 16de / beseth op :

1) 1,5 dw. meersch in Neyghen in de Vroonenmeersch
- noort Roelant Agneesen erve
- zuyt dhoors Jan Van Bitterswijck
- een eynde west de beke
- ander eynde de straete

belast met 3 L 12 S 6 denieren aan Machiel Agneesen

Present : Roelandt Agneesen en Guilliam Buydens