SCHEPENBRIEVEN ANNO 1608 omtrent NEIGEM22.04.1608 : Jaspar de Goux heeft het kapitaal van een rente van 50 R sjaars gelost aan Juffr. Guilande Doye weduwe Sr. Jan de Brissy wonend tot Valencijn ( lees : Valenciennes ) en zij was vergezeld door Sr. Jacques de Goddijn Raad en Meester van de Camere van rekeninghen van de Hoogheden en ook Sr. Christoffel de Goddijn ook Raed en ontvanger generaal van onze hoogheden

Deze rente was bepandt op " de Grooten Ommeloop " en op 1,5 dagwand meers neven den Baggaert
Ook op al zijn meersen en vijvers en land in Neygen en op andere plaatsen

Dit alles volgens originele constitutiebrief van 13.07.1513 ondertekend door Michiel De Pape

Hiermee is deze rente teniet

Present : Christoffel De Pester en Pieter Vander Smissen
 


22.05.1608 : Gillis Vander Cleyen is schuldig aan de kerk van Neigem een erfelijke losrente van 12 stuivers sjaers / 20ste penning / welke rente dient om :

" gecelebreert te worden elk jaar bij de pastoor van Neyghen een misse tot Requiem van een jaergetijde over de ziele van wijlen Jonckheer Gerardus Vander Schaegen in zijn tijd baljuw van land van
Wedergrate " die tot Neygen in de voorste kerck begraven is en overleden op 27.01.1586 "

hiervan de pastoor 6 stuivers , de koster 3 stuivers en de rest voor de kerk van Neyghen voor het waslicht

De rente is door Gillis bezet op een behuysde hofstede in Apelteren te Craningen
- 2 sijden sheeren strate
- dhoyrs Pieter Bogaerts
- cloostergoet van Ninove


( zie ook bij Appelterre )

Present : Geeraert Vierendeels en Roelandt Agneesen
 


11.10.1608 : Cornelis Van Oostkercke x Marie De Ro weduwe wijlen Jan Ruysinck verkopen aan Guilliam Buydens fs. Pieters :

1) een onbehuysde stede in Neyghen
- lancx den dreve van den casteele
- ander sijde Pauwels Van Boterdaele lochtinck
- eenen eijnde de strate
- ander eijnde het Beddewater

2) nog een onbehuyst stedeken te Neyghen
- sheeren strate
- Adriaen Van Boterdaele erve
- achter tegen de Vroonenmeersch

en belast met 2 vaten roch aen de Armen van Neyghen

Present : Geeraert Vierendeels en Roelandt Agneesen