NEIGEM , Schepenbrieven anno 1602
 


18.02.1602 : Berlindis sCoenen weduwe wijlen Joos Vander Poorten heeft doen verkopen bij crachte van adjudicatie en dit voor het gebrek van betaling van een som van 137 guldens en 2 stuivers doen verkopen met de stokslag doen verkopen

een onbehuysde stede in Neygen op de Plaetse
- met eender zijde tegen den dreve van het casteel van Neygen
- ander zijde Joncker Jaspar de Goux heere van LvW zijn erve
- voren tegen sheeren strate
- achter tegen de beke

is als leste verhoger gebleven op Mr. Jaspar de Goux

Present : Pauwels Van Boterdaele meier , Adam Buydens en Gillis Van Belle scepenen