NEIGEM , Schepenbrieven anno 1601
 


11/01/1601 : Verkoop door Meester Cornelis Vander Veeren aan de heer van Wedergrate via Pieter Galmaerts

 

Meester Cornelis Vander Veeren smet heeft verkocht aan Peeter Galmaerts tselve ontstaen in den naem en tot behoef van edele weerde en zeer voorsienige heere Jaspar de goux heere van lande :

 

                       1 dagwand 12 roeden land in neygen opt waenschoof :

                         - 2 zijden de heere van Wedergrate goed

                         - tgoet van den hove ter haegen

                         - doosteyckenbroeck

Present : Adam Buydens , Gillis Van Belle


18.03.1601 : Henricus De Vlaeminck erkent rente aan Cathelijne De Rijck van 3 guldens sjaars / 16de penning / beseth op :

een onbehuysde stede in Neyghen in de Kerckhofstrate
- de kets geheeten " sPapen straetken "
- ander zijde Wed. Guilliam De Vlaminck erve
- voren tegen de strate
- achter tegen de Papestrate


Present : Jeroen De Mol en Gillis Van Belle


10.10.1601 : Jan Van Cutsem verkoopt over Ingel De Smet fs. wijlen Ingel aan Hendrik De Vlaeminck

Jeroen De Mol onze medeschepen heeft gekend bij procuratie van Ingel De Smet fs. wijlen Ingels waaraf de inhoud hier volgt :

Voor notaris in Brussel is verschenen Ingel De Smet inwoner van Brussel heeft verkocht aan Jan Van Cutsem brouwer wonend in de Spiegeleer in de Steenstrate binnen de stad Brussel gehuwd met Stoffelijncken Sammels :

een block omhaecht in de prochie van Denderwindeke bij Neijgen groot 1/2 bunder " Vlaemsche mate "
- tegen de goeden van Vicoigne
- de goeden van Marie De Smet zijn zuster
- derde zijde Gillis De Groote erve

de verkoper competerende bij de verkaveling tussen zijn broeders en zusters

en dat voor de som van 140 guldens verminderd met 50 guldens over de hoofdpenningen van 3 R 2,5 S sjaars erfelijk die de voorste Van Cutsem op het voorste blok heeft

Gedaan door Jan Van Cutsem in aanwezigheid van Niclaes De Dobbeleer , Huybrecht La . . .  , Dominicus Loosvelt als getuigen en dit bij Nicolaas Vander Doot openbaar notaris

En wordt ditzelfde blok verkocht aan Hendrik De Vlaeminck


Ook geplaatst onder Denderwindeke


19.10.1601 : Guilliam Buydens fs. Pieters erkent een rente aan Jonckheer Jaspar de Goux heere van Wedergrate van 6 R 5 S sjaars / 16de / beseth op :

1) een behuysde hofstede eertijts geweest 2 huysen in de prochie van Neygen op de plaetse
- een zijde en 2 eynden tegen sheeren strate
- ander zijde tegen de Wed. Guilliam De Vlaeminck

2) 3 lijnen Xlant in Denderwindeke op Kessenbeke
- eender zijde gasthuysgoet van Neygen
- ander zijde Jeroen De Mol erve
- tegen de  . . . . strate
- beneden tegen den gracht


Present : Jeroen De Mol en Geeraert Vierendeel

Red. : ook onder Denderwindeke geplaatst