NEIGEM , Schepenbrieven anno 1600
 


 

22.09.1600 : Margriete Vrancx verkoopt aan Berlindis sCoenen weduwe Joos Vander Poorten :

1 dagwand land op het Steent dwelck Jan Van Cutsem over sekere jaren verkocht heeft aan Jan Vander Poorten ten behoef van de voorste Berlindis sCoenen welke verkoop midts sijn eerste huwelijck is van nul en onweerde hebbende daeromme de voorste Margriete Vrancx zich wel en wettelijk ontuyt van tvoorste dw.


Present : Jeroen De Mol en Gillis Van Belle

 


02.10.1600 : SCHULDERKENNING door Pieter Panneels aan Niclaes Ruysinck

 

Pieter Panneels is schuldich aen Niclaes Ruysinck als gelijcke rente vercregen teghen Dierick Van Hechtelt x Lysbeth Vanden Eynde (**)  uytgaende op de naebescreven stede die ghecocht is door de gelover teghen Guilliam De Camenere op rente van 2 Rijnsguldens / 16de penninck / en beseth op :
 

 een onbehuysde stede in neygen op de hameyde :

 - hinckepinckstrate

 - Roelandt Agneesen erve

 - beneden de muelebeke

 

 (** : Lysbeth is een dochter van wijlen Ingel Vanden Inde , baljuw van Liefferinge anno 1572 )

 

                     


 08/12/1600 : SCHULDERKENNING door Pieter De Vitseroede fs. Vrancx aan Machiel Vander Roost

 

een schuld van 2 Rijnse / Kersmesse 1601 / 16de penninck  / en bezet op een behuysde stede " TE BEVINGEN TEGENOVER DE CAPELLE ALDAER "
                               - voeren den Driesch
                               - achter de goeden van cappelrye van Neygen
 

Present : G. Van Brueseghem loco Van Belle , Jeroen De Mol

 

Marge : Op 19/08/1603 heeft Pieter Vitseroede betaelt aan Machiel Vander Roost de rente , present Guilliam Buydens

 


 

 

 08/12/1600 : SCHULDERKENNING door Pieter De Bast fs. Pieters aan Machiel Vander Roost

 

Pieter De Bast fs. Pieters is schuldig aan Machiel Vander Roost een rente van 2 Rijnsguldens /  Kersmesse 1601 / 16de penning en bezet op 1 dagwand land in Neygen op het Steent :
 

                    - tegen tcurengoet van neygen

                    - Jan Cardoens erve

                    - t' Groot Steent

                    - Peeter Panneels erve

 

Present : Guilliam Buydens

 

Marge : deze schuld is op 5 mei 1605 gelost door Pieter De Bast aan Machiel Vander Roost