WETTELIJKE PASSERINGEN MEERBEKE anno 1689

 


18.11.1689 : Jooris Van Breuseghem fs. Pieters " van intentie sijnde te aenveerden eenen geapprobeerden staet ende alvoren te versien aen sijne affairen " :

verkoopt " bij forme van uijtgrootinge " aan zijn zwager Sr. Joos Van Heghe :

1) een stuk Xlant groot 305 roeden uit een meerdere partije van omtrent 7 dachwant
- oost Gillis Van Breuseghem
- zuyt Maria De Naeyere
- west het Curengoet van Neijghen

dit op de last van 5 R 5 S sjaars aan Sr. Du Bois tot Brussel en is deel van een meerdere rente van 12 R sjaers

2) 55 roeden Xlant op hetselve velt
- noortoost het goet van het hof te Winninghen
- zuyt Jan Baptiste Lemmens ofte den voetwegh

en is onbelast

deze koop is geschiet voor 12 pond groot vlaems boven de last van de rente van 5 R 5 S die de cooper tsijnen laste neempt

Present : Jooris Van Vreckem meier , Jan Plecke en Jan De Groote schepenen