WETTELIJKE PASSERINGEN MEERBEKE anno 1688


11.02.1688 : Jan Cools fs. Joos inwoner van Denderwindeke verkoopt aan Jooris De Groote fs. Gregorius x Elisabeth De Ro :

een partij land op het Cruysvelt
- oost tegen de goederen van N. Janssens
- suyt het kerckengoet van Meerbeke
- west de erfgenaemen van Sr. Joos De Groote
- noort sheeren strate

dit voor 14 S / roede

Present : Jooris Van Vreckem , Adriaen De Coene , Jan Plecke , Nicolaes Swinnen

Redactie : Jan Cools fs. Joos is een stiefzoon van Cornelis De Groote uit Denderwindeke


 

17.03.1688 : verkoop door de kinderen van wijlen Antonius De Four x Cathelijne Telle uit Ninove aan Sr. Jan Vanden Abbeelen borgemeester

Zie de verkoop in Ninove in 1687 , zie schepenbrieven anno 1687

Present : Jooris Van Vreckem en De Groote en Jan Plecke


22.04.1688 : Juffrouw Petronella Stomme weduwe wijlen Mr. Pieter Vanden Abbeelen in zijn leven chirurgijn geassisteerd met Jacobus Vanden Abbeelen haar zwager verkoopt aan Adriaen Bogaert :

1) 150 roeden land op het Hoendersvelt
- sheeren strate
- ten tweede Adam Vanden Broecke
- ten derde Jan Vanden Broecke
- ten vierde de kinderen en erfgenaemen van wijlen Pieter Van Breuseghem

2) 173 roeden land op hetzelfde Hoendersvelt
- sheeren strate
- ten tweede de erfgenaemen en kinderen van Pieter Van Breuseghem
- ten derde derve van Joncker Ceti
- ten vierde de erfgenaemen van Pieter Evenepoel

welke partijen de koper nu in pacht houdt

De comparante verstorven van wijlent Jaspar Van Breuseghem x Jaspariene Evenepoel haar groot ouders

Present : Jooris Van Vreckem meier van de abdis van Nijvel  , Jan Vanden Abbeelen , Jan Pleck , Jan Vanden Eynde

Zie terroir nr. 914 , de omschrijving van deze partijen is niet volledig in het terroir


30.04.1688 : Baltazar Walckiers , Nicolaes Lanckstadt x Anneken Walckiers , Cornelis De Malde x Margareta Walckiers kinderen van wijlen Pieter Walckiers fs. Hendrickx  insetenen van Antwerpen verkopen aan :

Severijn De Vleeschauwer x Barbara Vande Steene :

een stuck lant op den Hoijvaert groot 121 roeden
- west dhoirs Cornelis De Quick
- suyt dhoirs Nicolaes Walravens
- noort en oost de strate

dit voor 30 guldens eens boven het bundergelt

Zie terroir nr. 1152

Present : Jooris Van Vreckem meier der abdis van Ninove , Jan Vanden Eynde , Nicolaes Swinnen


17.05.1688 : Jan De Bolle insetene van Meerbeke x Jenneken Van Eesbeke verkopen aan Joos Bavegems x Syntjen Goutswilders :

1/3de van 1/2 bunder land onbegrepen van juiste maten gelegen op het Hoendersvelt
- oost sheeren strate
- Nicolaes Swinnen erve
- de Armegoederen van Meerbeke

Zie terroir nr. 905

dit voor 54 R eens

Deze partije was door de vercoopers geconquesteert in 1671

Present : Jooris Van Vreckem meier van de abdis van Nijvel als vrouwe van de gronden ende heerlickheyt van Meerbeke , Adriaen De Coene en Jan Vanden Eijnde schepenen


09.06.1688 : Adriaen Bogaert verkoopt aan Catharina Gillo weduwe Pieter Moveijs :

een geleghe in gehucht Ter Nat genoemd " de Craghe af " groot omtrent 75 roeden
- west sheeren strate
- suyt oock de strate
- oost dhoirs De Quick
- nooort de keijts aldaer

waar de koopster jegenwoordig in woont

Welke hofstede de verkoper verkregen heeft van Maria Evenepoel die eerste weduwe was van Adriaen De Weghe en nadien van wijlen Nicolaes Walravens en dit volgens schepenbrief van 1686

en dat voor 550 R eens waarvan 200 R betaald worden aan Mr. Pieter Van Vreckem oud Muntmeester der stad Brussel , een verdere 200 R zal omgezet worden in een rente ten penninck XVI ten behoeve van dezelfde Mr. Pieter Van Vreckem ofte ten behoeve van dhoirs Maria Evenepoel en de verdere 150 R volgens de condities hiervoor vermeld ( hier is de tekst onduidelijk )