WETTELIJKE PASSERINGEN MEERBEKE anno 1685

 


13.06.1685 : de 4 erfgenamen van Cathelijne Mertens verkopen aan Pieter Maes x Petronella Mertens te weten :

1 ) Niclaes Van Bonte zoon van Jan en Cathelijne Mertens

2 ) Peeter De Hoeijmaecker over zijn kinderen met wijlen Elisabeth Van Bonte zuster van de voorste Niclaes

3) Jan Goutswilders daar moeder af was Cathelijne Mertens

4) Joos Bavegems x Josyne Goutswilders zuster van de voorste Jan

verkopen aan Pieter Maes x Petronella Mertens :

een behuyst geleeghe te Hoesbeke
- noort cloostergoet Ninove
- suyt en west sheeren strate
- oost Jan Schoonjans erve

en is belast met een rente van 6 R sjaars aan de kinderen en erfgenamen van wijlen Maria Evenepoel

Ook belast met rente aan de Armen van MBK

Present : Jooris Van Vrechem , Joannes Vanden Abbeele , Jan Pleck

Zie terroir Meerbeke nr. 633


24.10.1685 : Sr. Adriaen Thienpont verkoopt aan Sr. Jan Vanden Abbeelen :

omtrent 300 roeden op het Huedevelt
- oost den wech loopende van Meerbeke naer Neijghen
- noort de goeden van wijlen Erasmus Goossens nu dhoirs Adriaen Walckiers
- zuijt den groenen wech loopende naer " het Kerckeveldeken "
- west het landt van Joos Van Heghe causa uxoris

Zie terroir nr. 509

is belast met rente van 3 R sjaars aan de kerk van MBK waarvan het kapitaal 10 pond grote vlaams is , en met sheeren cheijns ofte bundergelt

Gedaan bij notaris J. Minne en met als getuigen ( " testibus requisitis ) Joos De Leuw en Niclaes De Mon

Present : Jooris Van Vreckem meier van de abdis van Nijvel , Adriaen De Coene en Jan Vanden Eynde


12.12.1685 : Adam De Winter zv Adriaen en Maria Van Snick die zijn ouders waren bij competente ouderdom gepasseert voor schepenen van Pamel in 1682 :

bij aggregatie van Abraham De Winter zijn paternele oom verkoopt aan Joos De Doncker x Anna Van Snick :

1/3de van 250 roeden land palende
- oost Geert Van Teugel
- suyt Jan De Bolle
- west Groot Berghevelt
- noort de Armen van Meerbeke

op last van rente die de herendiensten van Ninove hebben op het sterfhuis van wijlen Anthonis Van Snick

Present : Jooris Van Vreckem , Jan Pleck , Adriaen De Coene , Jan Vanden Eynde