SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1681


10.12.1681 voor het leenhof van de Kapelanie van Sinte Pieters in Meerbeke :

Mr. Jan Minne procureur bij procuratie hem verleend bij :

1) Jan Vanden Broecke , over zichzelf en over zijn broeder 2)
2) Adam Vanden Broecke
3) Joanna Vanden Broecke x Jan De Ro haar man
4) Jooris De Groote x Elisabeth De Ro te voorent weduwe van Christiaen Vanden Broecke

is gecompareert in Brussel bij notaris De Prins op 26.04.1680 en heeft daar in naam van de familie Vanden Broecke :

en dit ter voldoening van een rente van 10 R sjaars bekent bij wijlen Jeroen Vanden Eynde x Marie Denys tot behoef van Dheer De Fraye en beseth op :

159 roeden lant in MBK de voorste Jeroen Vanden Eynde cum uxoris competerende palende
- oost Gillis Van Eesbeke
- suyt en west de goeden van Sinte Cornelis neffens Ninove
- noort de goeden van de erfgenaemen van wijlen Olivier Vanden Broecke

Zie terroir nr. 119

soo hun vader ( ** : lees stiefvader , red. ) Michiel Van Oudenhove x Petronella Evenepoel hadden verkregen van de voorste Jeroen Vanden Eynde x Marie Denijs ,

en hebben de voorste partije gecedeert en getransporteert aan Jouffrouwe Elisabeth Hendricx Heynens

En zijn aldus eigenaar geworden Jan Baptiste De Smeth greffier en man van Jouffr. Elisabeth Hendricx Heynens

En met als getuigen Dheer pastoor Anthoni Vleeracher en Nicolaes Van Craenenbroeck

Present Jan Cardoen officier , Sr. de Regnancourt , Joannes Vanden Abbeelen , Jooris Van Vreckem en A. De Weghe laten van heer Cappelaen van Sinte Pieters

Redactie : Christoffel Vanden Broecke x Pieternelle Evenepoel , zij hertrouwde Michiel Van Oudenhove