SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1672


13.01.1672  : Merten Callebaut soo over hem selven als hem sterck maekende over de kinderen en erfgenaemen van wijlen Jan Sterck en Willemijne Callebaut ter enen , 
Item Gillis Van Vignerong x Jenneken Van Eesbeke soo over hen selven en hen sterck maekende over Cathelijne Van Eesbeke jonge dochter sustere des voorste Jenneken

en hebben verkocht aen Matheus Fransman :


121 roeden lant elk over de helft gelegen op het Cruysvelt
- suyt de strate
- west Pieter Vanden Abbeelen

en gemeten op 16.10.1671 door Mr. Jan Van Gijseghem in Windickse mate

Present : Jooris Van Vrechem meier , Cornelis Van Outers , Gillis Van Breussegem schepenen

 
21.06.1672  : Jan Bulte x Barbara De Bottelier verkopen aan Jan De Bolle x Joanna Van Eesbeke :

1 dw. lant in MBK opt Steent
- oost Mr. Joos Goossens
- ander sijde desselfs Goossen erfve
- derde sijde het goet van Guilliam Vander Poorten

dit voor 6 pond groot vlaems

Present : Jooris Van Vrechem meier van Nijvel , Cornelis Van Outer en Michiel Van Oudenhove schepenen