SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1666


VERKAVELING TUSSEN DE HOIRS VAN PETRONELLA  VANDER PLANCKEN

Gebeurde anno 1666 , haar kleinzoon Adam verkoopt in 1679


15.07.1679 : Adam De Quick fs. Cornelis verkoopt aan Jan Van Vreckem in naam van Sr. Gillis Peeters insetene borgher der stad Brussel x Catharina Van Reymenans :

de helft van een stuck lant in MBK opt Bogaertvelt groot int geheel 501,50 roeden palende int geheele
- oost Jan Buydens
- west de wederhelft
- suyt Jan De Ro in Goyck
- noort de voorste Buydens

aan de verkoper en zijn zusters gesuccedeert bij overlijden van wijlen Pieternelle Vandern Plancken volgens de verkaveling gebeurd op 02.06.1666 ondertekend De Fraye

Dit voor 16 stuivers / roede

Present : Adriaen De Naeyer , Joannes Vanden Abbeelen , Jooris Van Vreckem , Philips De Lannoy , Niclaes De Weghe