SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1656


22.01.1656 : voor laathof van Sinte Pieters in Meerbeke :

Olivier Van Eesbeke x Maeycken Vanden Broecke en Gillis Vanden Broecke broeder van de voorste Maeycken :

hebben ontvangen de som van 480 guldens eens uit handen van Mr. Pieter Van Vrechem muntmeester van sijne Conincklijke Majesteit in Brussel x Jfr. Johanna Vander Brugghen


en dit voor notaris Capellemans in de stad Brussel in 1654

Hiervoor rente van 30 guldens sjaers / 16de penning / beseth op :

1) een bunder land op het Schalckemvelt competerende onder het laethof van Sinte Pieters
- noort de Holle straete
- suyt de Vijf Bunder
- oost Gillis De Bremaeker
- west Hendrick Vanden Broecke

en toebehorende de voorsten Olivier Van Eesbeke

2) 3 dagwand land toebehorende de voorste Gillis op de Mergelputte
- oost de Holle strate
- west gasthuysgoet Ninove
- suyt Franchois Cautaert

Welke voorste partije de rentegelders zijn verstorven van hunne ouders

Present : Jaspar De Weghe meier van Sinte Pieters , Cornelis Van Vrechem en Geeraert De Naeyer en Joos Goossens laten van Sinte Pieters hierinne vervangende Cornelis Van Snick hun medelaat
 

22.01.1656 : de kinderen van Merten Buydens verkopen aan hun stiefmoeder Pieternelle Vander Plancken

1) Jan Buydens schepenen van Meerbeke
2) Gillis Buydens broeder van Jan
3) Christiaen uitlandig
4) Pieter Buydens uitlandig

allen kinderen van wijlen Merten Buydens

transporteren ten behoef van hun stiefmoeder Petronella Vander Plancken :

de helft van een behuysde hofstede genoemd " de Schailledecker "
- voren tegen sheeren strate
- achter tegen de goeden van Jan De Mets met zijn mede erfgenamen
- ten derde tegen den Hetsenberch
- ten vierde tegen de goederen van Nicolaes Walravens en Cornelis Van Vreckem ter causen sijnder huysvrouwe

en waarvan de wederhelft de voorscreven stiefmoeder competeert

Present : Jan De Fraye , Cornelis Van Vreckem , Geeraert De Naeyer en Jan Goossens laten van de kapelaan van Sinte Pieters


02.11.1656 : comparerende voor notaris ander Borcht zijn verschenen :

Pieter Vander Poorten fs. Joos wonend tot Sint Pieters Leeuw die verkoopt aan Jan De Bottelier x Pierijne Timmermans insetenen van Meerbeke :

1) 1 dagwand land opt Cleyn Berghevelt
- aan de goeden van Adriaen Verpaels
- aan de goede van Hendrik De Doncker
- ten derde tegen het Groot Berghenvelt
- ten vierde tegen de goeden van de erfgenamen van Adriaen De Coene

2) 1 dagwand land opt Steent
- tegen de goeden van Guilliam Vander Poorten
- tegen den voetwegh gaende naer Neijgen
- ten derde tegen de goeden van Monsr. Reymbouts
- metten vierde syde de goeden van wylen . .

3) 1 dagwand land op den Swaleput
- de goeden van de erfgenaemen Adriaen De Coene
- ten tweede seker broecxken toebehoorende Jan Vander Poorten
- ter derder syde de goeden van Hendrick De Doncker
- de vierde syde de goeden van Mr. Jan Vanden Spiegel chirurgijn wonende tot Ninove

en is een bosselken

De verkoper verstorven van wijlen zijn vader

Dit voor de som van