SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1655


19.11.1655 : voor laathof van Sinte Pieters in Meerbeke :

Olivier Van Eesbeke x Maeycken Vanden Broecke en Gillis Vanden Broecke broeder van de voorste Maeycken :

hebben ontvangen de som van 480 guldens eens uit handen van Mr. Pieter Van Vrechem muntmeester van sijne Conincklijke Majesteit in Brussel x Jfr. Johanna Vander Brugghen


en dit voor notaris Capellemans in de stad Brussel in 1654

Hiervoor rente van 30 guldens sjaers / 16de penning / beseth op :

1) een bunder land op het Schalckemvelt competerende onder het laethof van Sinte Pieters
- noort de Holle straete
- suyt de Vijf Bunder
- oost Gillis De Bremaeker
- west Hendrick Vanden Broecke

en toebehorende de voorsten Olivier Van Eesbeke

2) 3 dagwand land toebehorende de voorste Gillis op de Mergelputte
- oost de Holle strate
- west gasthuysgoet Ninove
- suyt Franchois Cautaert

Welke voorste partije de rentegelders zijn verstorven van hunne ouders

Present : Jaspar De Weghe meier van Sinte Pieters , Cornelis Van Vrechem en Geeraert De Naeyer en Joos Goossens laten van Sinte Pieters hierinne vervangende Cornelis Van Snick hun medelaat
 

19.11.1655 : de 6 kinderen van wijlen Hendrik Mertens x Adriana De Mol uit Pollare verkopen te weten :

1) Guilliam Mertens daar vader af was Frederik Mertens en moeder Naynten sMols

2) Frederik Mertens broeder van Guilliam

3) Merten Mertens daar vader af was Adriaen Mertens die broeder was van de voorste Guilliam en Frederik

4) Carel De Wandele x Marie Mertens zuster van de voorste Guilliam , Frederik en Adriaen

5) Hendrik Cautaert daar vader af was Jan Cautaert in huwelijk gehadt hebbende Elisabeth Mertens insgelijcx zuster van de voorste Guilliam , Frederik , Adriaen en Marie

6) Eloy Dauwe daar vader af was Gillis Douwe in huwelijck gehadt hebbende Synten Mertens oock suster van de voorste Guilliam , Frederik , Adriaen en Marie en Elisabeth

7) Joos Vande Maele x Naynten Mertens suster des voorste Merten Mertens en daar vader af was de voorste Adriaen Mertens

transporteren aan Christiaen Vanden Broecke :

150 roeden land op Nedermate
- tegen de holstrate
- oost het gasthuysgoet van Ninove
- suyt cloostergoet van Ninove
- noort de andere goeden van de cooper

Present : Jaspar De Weghe meier , Cornelis Van Vreckem en Gillis Van Eesbeke en Nicolaes Walravens laten van het laathof van de kapelaan van Sinte Pieters