SCHEPENBRIEVEN en VERKAVELINGEN van MEERBEKE anno 165211.04.1652 : voor het laathof van de kapelaan van Sinte Pieters

Jeroen Vanden Eynde x Maria Denijs erkennen een rente aan Mr. Jan De Fraye greffier van Wedergrate en van Meerbeke :

10 R sjaars / de gulden tot 20 stuivers / de stuiver tot 3 brabantse plecken / beseth op :

1) 107 roeden land op het Nepervelt
- een syde en een eynde de goeden van Jan Van Winghen
- ander eynde teghen het Bogaertvelt
- ander syde de goeden van de erfgenamen van Niclaes De Strijcker

2) 159 roeden land op de Nedermate
- oost derve van Gillis Van Eesbeke
- suyt en west de goeden van Sinte Cornelis neffens Ninove
- noort de erfgenaemen van wijlen Olivier Vanden Broecke

Welke partijen de voorste Jeroen zijn te lote gevallen bij de verkaveling in 1647 na het overlijden van zijn vader

Present : Gillis Bolllengier officier loco de meier ,

Cornelis Van Vrechem borgemeester , Guilliem Vander Poorten en Verone Rouchiel

Het laathof van Sinte Pieters met Jaspar De Weghe meier , Cornelis De Quick en Joos Goossens laten