SCHEPENBRIEVEN en VERKAVELINGEN van MEERBEKE anno 1651
Genoteerd voor de schepenen vn Meerbeke op 20.02.1660

Volgens een akte gepasseerd voor getuigen op 17.02.1651
 1. Hendrik Vanden Eynde
 2. Jeroen
 3. Christiaen
 4. Catharina x Hendrik De Doncker
 5. Catharina De Coene daar moeder af was Jenneken Vanden Eynde geassisteerd met Adriaen De Corte haar man
 6. Peeter en Jacques Vanden Eynde kinderen wijlen Jan Vanden Eynde hun sterk makend over hun medebroeders en zusters
 7. de kinderen en weesen van wijlen Norbertus Vanden Eynde
 8. de kinderen en weesen van wijlen Pieter Vanden Eynde

verkopen aan Geerard De Naeyer x Cathelijne Walckiers :

een rente van 2 R sjaars uit een meeredere rente ten laste van Lucas De Witte en uitgaende op sekere weijde ofte meersch gelegen in Meerbeke te Elsbeke

Welke rente de comparanten is verstorven van wijlen Sara Vanden Eynde hun zuster

Present : Adam De Naeyer meier , Adriaen Vanden Abbeelen en Adriaen Vanden Perre schepenen

Redactie : ook onder het jaar 1660 genoteerd


17.02.1651 : transport van renten komend van wijlen Sara Vanden Eynde

Volgens een akte gepasseerd voor getuigen op 17.02.1651

 1. Hendrik Vanden Eynde
 2. Jeroen
 3. Christiaen
 4. Catharina x Hendrik De Doncker
 5. Catharina De Coene daar moeder af was Jenneken Vanden Eynde geassisteerd met Adriaen De Corte haar man
 6. Peeter en Jacques Vanden Eynde kinderen wijlen Jan Vanden Eynde hun sterk makend over hun medebroeders en zusters

  verkopen en transporteren alle alsulcke renten als de kinderen en weesen van wijlen Norbert ende Pieter Vanden Eynde zijn verstorven bij de dood en aflijvigheid van wijlen Sara Vanden Eynde hun zuster en " moyken "

te weten :

1) een rente van 8 R sjaars / penninck XVI / ten laste van Lucas De Witte en bezet op erfgronden gelegen in Meerbeke

2) 36 roeden land gelegen opt Bogaertvelt

3) een rente van 5 pond groot sjaars / penninck XVI / ten laste van Nicolaes Billens en zijn goedingen gelegen in Goycke

4) een rente van 20 S sjaers / penninck XVIII / ten laste van Joos De Roock en zijn goedingen binnen Goyck

Present : Jan Minne en Adriaen Backaert als getuigen

Present : Jan De Fraye openbaar notaris tot Meerbeke


Geen exacte dagdatum , anno 1651 , laatste bladzijde van het register

Inghel De Doncker fs. Arents erkent over ontvangst an 112 R een rente aan Pieter Panins van 7 R sjaars / 16de penning / beseth op :

1) zijn hofstede metten huyse , schueren en alle andere edifitien daer op staende gelegen in Meerbeke te Roesbeke groot 250 roeden
- oost sheeren strate
- noort lanckx de kerckewech
- tegen de goeden van Sr. Eloy de Behault

belast in voorkommer met rente van 15 R sjaars aan dezelfde Pieter Pannis

2) een besloten block gelegen te Roesbeke voorseyt groot 100 roeden
- tegenover de voorste hofstede
- de goeden van de erfgenamen wijlen Joos VVan Marcen

belast met 2 R sjaars aan de erfgenamen van Heer Jaspar Van Boterdaeele
-

Present : Adam De Naeyer meier , Jeroon Richel en Guilliam Vander Poorten schepenen