SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1647


17.06.1647 voor schepenbank van Sinte Pieters in Meerbeke

Jan Schoonjans x Elisabeth De Bremaeker verkopen aan Gillis De Bremaeker x Jenneken Van Eesbeke :


1 dagwand land onbegrepen van juiste maten op Schalckemvelt
- oost derve van Jan Van Heghe
- suyt derve van de weese van wijlen Christoffel De Bremaeker
- derde zijde derve van wijlen Olivier Vanden Broecke
- noort tegen de Holestrate

de verkopers gesuccedeert bij overlijden van haar ouders Adriaen De Bremaeker x Jenneken Malaerts

Present : Christiaen Evenepoel meier , Cornelis Van Vreckem en Gillis Van Eesbeke schepenen