SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1645


22.03.1645 : voor laathof van Sinte Pieters in Meerbeke : notering van een schepenbrief uit 1639

Dheer Adriaen Van Boterdaele poortbaljuw van Ninove bij procuratie in 1639 verleend in Brussel door Michiel Maurissens , " herault ende Roy d'Armes van sijne Conincklijcke Maiesteijt in sijn qualiteijt als openbaer notaris by den secreten raede van Sijne Majesteijt ende Raede geordonneert in Brabant en dat is gecompareert " :

Merten Buydens pachter tot Meerbeke die heeft ontfangen van Jacques Hackaert wonende " int Ruisbroecq " binnen de stad Brussel :

de som van 600 R eens en daarvoor een rente van 37,50 guldens sjaers welke zal verschijnen op 06.07.1640 , beseth op :

1) op syn huys genoempt " de Croone " staende op de plaetse ot Meerbeke

2) op een ander huys en hofstede " nieuw opgebouwt oock in Meerbeke " genaempt " de Schailledecker "

3) 1 dagwand land op het Schoonvelt

En hebben Sr. Adriaen Van Boterdaele en Hendrik Van Vreckem gecompareert voor de schepenen van Meerbeke om deze rente te bevestigen

Present : Gillis Bollengier officier loco de meier , Gillis Van Eesbeke en Cornelis Van Vreckem laeten en schepenen , Pauwel Chausteur vervangende Joos Cardoen medelaethen

Redactie : ook onder jaartal 1639 genoteerd