SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1644


27.06.1644 : voor het laathof van Sinte Pieters

Verkoop door de weduwe en de kinderen van wijlen Jan Vander Biest

1) Marie Thielmans achtergelaten weduwe van wijlen Jan Vander Biest

2) Jan Vander Biest haar zoon

3) Hendrik Hevens x Margriete Vander Biest zuster van de voorste Jan

4) hun sterk makend over hun medehoirs en mede erfgenaemen

cederen aan Christiaen Evenepeol meier van het laathof van Sinte Pieters in naam van Adriaen Leijssens x Cathelijne Van Essen :

een onbehuyst stedeken ofte bogaert in MBK
- oost scoopers ander goet
- noort tegen de Moesbeke
- west sheeren strate
- suyt tegen derve van Adriaen Bruylant

Present :  Christiaen Evenepoel meier , Pauwel Chausteur , Nicolaes Wasteels laten , Joos Cardoens vervangende Gillis Van Eesbeke