SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1634


11.01.1634 : voor schepenbank van Sinte Pieters

Roelandt Van Craenenbroeck fs. Jans verkoopt aan Gillis Van Eesbeke schepenen van Meerbeke x Berlindis Vanden Broecke :

1) 320 roeden land wesende " een block " genaempt " den Dierentijt "
- oost de goeden van Cornelis Van Vreckem en de weduwe Joos Paerdaens
- zuyt de goeden van de Cappelrije van Meerbeke
- een eynde de goeden van Adriaen Van Craenenbroeck
- ander eynde sheeren strate

2) 150 roeden op selve velt
- oost de goeden van de voorste ontfanck
- zuyt en west de goeden van Christiaen Vander Plancken
- 4de sijde noort de goeden van Hendrick Mertens

3) 25 roeden " tsij meersch of landt wesende een block rontomme in sijn haeghen "
- een eynde de Moorsbeke
- ander sijde sheeren strate

dit alles op last van " bundergelt of sheeren schaut "

Present : Jan De Fraye als gezworen klerk , Christiaen Evenepoel meier , Cornelis Van Vreckem en Jan Van Bonte laten van laathof van Sinte Pieters