SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1621


27.01.1621 : Jan Hemerijcx erkent een rente aan Juffr. Adriana Verhoeven weduwe wijlen Pieter Gewaert van 3 R sjaars / 16de penning / beseth op :

zijn gheleghe metten huijse daerop staende groot 1/2 bunder
- vooren aen sheeren strate
- achter tegen het Cheysveldeken
- metten zijde tegen sheeren strate

belast in voorkommer met 5 R sjaars , item met een stoop wijn aan de kerk van Meerbeke en met nog 18 stuivers aan heerlijke rente