SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1620


07.07.1620 : Hendrick Heymans x Anneken Tuyermol verkopen aan Joos Evenepoel griffier van MBK :

230 roeden land gelegen op de Gapenberch
- eender zijde de goeden van Arent Langhelets
- ander zijde tegen de weesen van Pieter De Doncker
- tegen de erfgenamen van wijlen Guilliam De Coene en Christiaen De Dobbeleer erve
- eijnde tegen de Dockstratte
- ander eijnde tegen den Oucht

De verkopers stellen als onderpand voor deze verkoop :

1) hun hofstadt mette huysen daerop staende en den bogaert gelegen te Hoesbeecke
- lancx tegen sheeren strate
- met nedersten eijnde tegen de Meulenbeck

2) 107 roeden land op het Cleijn Brugghevelt
- tegen de goeden van de beneficie van de Heilige Geest
- tegen de voorste vercoopers ander goederen

Present : Jeroen Van Callenbergh en Jan Goutswilders schepenen , Baltazar Vander Stricht meier