SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1605


12.07.1605 : Marie Van Bossuyt weduwe wijlen Jan Van Beersele en haar kinderen Adriaen , Hans en Gillis Van Beersele kinderen van wijlen Jan en Marie Van Bossuyt en hun sterk makend over hun zuster Martijne Van Beersele die consenteert in het volgende :

Ik Martijne Van Beersele consenteer in de verkoop van 3 dagwand land waarin Martijne 1/3de competeert en dat tot behoef en hulpe van Gillis haar broeder om te volcommen en te purgeren zijn brieven van revisie

En hebben aldus verkocht aan Mr. Gillis Van Brueseghem 3 dagwand land gelegen op het Groot Huedevelt
- een syde den wegh loopende van Elsbeke naer den Dijck
- ander sijde de erve van de Weduwe Joos Vander Poorten
- metten eynde teghen den wech loopende van Neygn naer Meerbeke

Welke partij land door wijlen Jan Van Beersele by coope en in mangelinge over ander goet is verkregen tegen Mr. Hendrik Van Liedekerke op conditie dat de voorseijde Mr. Hendrik Van Liedekerke x Jouffrouwe Elisabeth Optenberch het selve lant mogen posseseren hun leven lanck en niet langer

Present : Jeroen Van Callenberghe en Jeroen De Mol schepenen


16.08.1605 : Pieter De Doncker soen wijlen Aerts De Doncker is schuldig aan Jacques Vanden Neste zoon wijlen Pieter Vanden Neste een rente van 9 R sjaars / de gulden tot 20 stuivers , de stuiver tot 3 plecken brabants / 16de penningen / beseth op :

een onbehuysde stede met een veldeken daer aen
- 2 sijden clooster van Sinte Cornelis neffens Ninove
- derde zijde de Armen van Meerbeke
- vierde zijde de weduwe en dhoyrs Jooris Vanden Broecke

Present : Cornelis Neeten en Jeroen De Mol schepenen