SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1603


09.01.1603 : de erfgenamen van E.H. Adriaen Claes verdelen

1) Mr. Daniel Van Gansbeke als vader en voogd van Adriaenken , Hansken , Jenneken , Syncken en Tanneken Van Gansbeke zijn klinderen die hij gehadt heeft van wijlen Jhanna sBroeders die dochter was van wijlen Jan De Broeder x Cathelijne Claes ten eerste

2) Gillis Saeghman x Josyne Claes filia Jans ten tweede

3) Herman Swinnen x Syncken sMols en Hendrik Mertens x Naenken sMols dochters van wijlen Pieter De Mol daar moeder af was Elisabeth Claes ten derden

Allen hoirs en erfgenamen van wijlen Heer Adriaen Claes in zijn leven priester en capelaen van de prebende van Sinte Pieters binnen Ninove en hebben met vriendelijke raad en overleg alle erfgronden verdeeld hun verstorven van wijlen Heer Adriaen hun heer oom

En zal aan Daniel Van Gansbeke over zijn weeskinderen toekomen

1) dagwand land in PL op de Merelputte
- Olivier Vanden Broecke filius Gillis erve
- ander zijde lancx Brabant
- metten eynde sheeren strate

2) 1/2 bunder land in PL op de Meye
- tegen de voorste weesen ander erve
- tegen Joos Schoonjans erve

3) 1/2 bunder meers in PL genoemd " de Cleyne Paddenhole " rontomme in zyn haegen

belast aan de heere van LvW met 24 stuivers sjaars
Item met 12 stuivers sjaars voor het jaargetijde van wijlen E.H. Adriaen Claes

4) 12 roeden bosch gelegen in den Hulsberch

5) de helft van 1/2 bunder land gelegen in PL op de Benedensten Meye
- Gillis Saeghmans erve
- tegen de voorste weesen ander erve

En dat in recompensie omdat de voogden van de weesen van wijlen Pieter De Mol hadden verkocht 1 dagwand land gelegen opt Schalckemvelt en toebehoorende de overleden Heer Adriaen

6) een behuisde stede gelegen in Meerbeke gelegen bij de Lindenplasch die vooralsnog onverdeeld blijft en die bij testament van de overleden E.H. Adriaen door zijn dienstmaerte Stoffelijne sMols haar leven lang mag gebruikt worden

Present : Jeroen Van Callenberghe , Roelandt Vander Poorten , Adriaen Buydens schepenen


En zal aan Gillis Saeghman toekomen :

1) 1/2 bunder land in PL op de Wyngaert
- achter de lochtinck van de Wed. en dhoirs Jan Cautaert

2) de helft van 3 dw. land in PL
- dhoirs Mr. Daniel Van Gansbeke erve
- tegen derve van Joos Paerdaens

3) de helft van 3 dagwand meers in de prochie van Denderwindeke op Steenberch
- eender zyde tegen Jan Van Craenenbroeck erve
- ander zijde sheeren strate

4) 25 roeden land in PL op de Neercauter
- Olivier Vanden Broecke erve
- Jan De Vleeschauwer erve

5) 1/2 dagwand schoofland in DW op Merrevelt
- Jan Claes erve
- ander zijde tegen het goet van Vicoigne

6
) de helft van 1/2 bunder land gelegen in PL op de Benedensten Meye
- zijn ander erve
- Mr. Daniel Van Gansbeke zijn weesen erve tegen de voorste weesen ander erve

7) een behuisde stede gelegen in Meerbeke gelegen bij de Lindenplasch die vooralsnog onverdeeld blijft en die bij testament van de overleden E.H. Adriaen door zijn dienstmaerte Stoffelijne sMols haar leven lang mag gebruikt worden

En dat in recompensie omdat de voogden van de weesen van wijlen Pieter De Mol hadden verkocht 1 dagwand land gelegen opt Schalckemvelt en toebehoorende de overleden Heer Adriaen


En zal aan de kinderen van wijlen Pieter De Mol toekomen :

1) 1/2 bunder land in PL op de Wyngaert
- Gillis Saegman erve
- Henr. Mertens ander erve

2) 1 dagwand bosch in PL in de Moysbroeck in een stuck van 1 bunder
- eender zijde tegen de voorste Hr. Mertens
- ander zijde dhoirs Mr. Daniel Van Gansbeke

3) 1 dagwand meersch in PL in de Parremeersch
- dhoirs Mr. Daniel Van Gansbeke
- Henr. Mertens ander erve

4) 1/2 dagwand land opt Meulevelt
- Joos Schoonjans erve
- tegen de voetwegh

5) 12 roeden bosch in de Hulsberch

6
) een behuisde stede gelegen in Meerbeke gelegen bij de Lindenplasch die vooralsnog onverdeeld blijft en die bij testament van de overleden E.H. Adriaen door zijn dienstmaerte Stoffelijne sMols haar leven lang mag gebruikt worden

Present : zie supra


09.04.1603 : Lieven Van Waeyenberghe x Joanna Rombouts bij procuratie hun gegeven en verleent by Suppletius ( ** ) Cobbaert zoon van de voorste Joanna Rombouts verkopen aan Anthoon Wasteels fs. Karels :

de helft van 1 dagwand land in MBK op het Cruysvelt
- een zijde en een einde het kerckengoet van MBK
- ander zijde Jan Appelmans erve
- ander eynde dhoyrs Willem Dieric erve

de helft van 1/2 bunder en 1/2 dagwand land op Dast
- de goeden van de cappelrije van Sinte Pieters
- de goeden van clooster van Ninove
- een eynde de haege tegen Laefferingen teghen tgoet van Henricus Van Liedekercke
- ander eynde de goederen van de Hebdomedarye van Meerbeke

op de kommer van " sheeren schaut "

( ** : lijkt me eerder een verschrijving van Sulpitius , red. )

Present : Roelandt Vander Poorten en Adriaen Buydens schepenen