BESLUIT VAN HET TERROIR
 


compt over de prochie sonder het kerckhof ende afgegraeven straeten tot 953 bunder 3 dachwant 38 roedenDe gebruikte maat is 18 voeten en 1/3de voet van een Brusselse roede en beŽindigd op 18.02.1688 als wanneer het boek en de kaart bij mij ondertekend is en afgegeven aan de heren bestuurders

Getekend : Anthoni Hendricx

( Doch er kwam een kink in de kabel en daarom volgt een appendix )


Alsoo geduerende den lest gepasseerden oorloghe en door de aflijvicheijt van den greffier De Smeth alsoock de verbrandinghe van de caerte in de bombarderinge van Brussel , vele faulten ende erreuren in dese caerte oft metinckbouck bevonden worden , soo is de baljuw en de schepenen in het selve te redreseren en hebben deselve caerte ende metinckboeck van nomber tot nomber doen vernieuwen

Aldus gedaen en vernieuwt door Dheer Frans de Regnancourt baljuw , Sr. Joannes Vanden Abbeelen borgemeester , Jan Vanden Eynde en Erasmus Goossens en Adriaen De Naeyer schepenen beneffens de voorste landmeter

Getekend op 19.01.1699 : de Regnancourt , Anthoni Hendricx