LANDBOEK VAN MEERBEKE , deel 35

PRINDAEL
( 1310 tot 1383  )
 


Hiernaer volcht de bosschen weijden en landt gelegen te Prindael beginnende op een cleyn partijcken bosch competerende Sr. Jan Minne en soo voort
 


  DEN DICKENBOSCH
   
 1. Sr. Jan Minne met bos 44 roeden
 2. Mr. Lemiere tot Brussel met bos 652 roeden
 3. Baron de Boizies bos 387 roeden
 4. Juffr. Margareta Caveniers bos 541 roeden
 5. Jan Vande Sande tot Brussel bos 355 roeden
 6. Juffr. Margareta Caveniers tot Brussel bos 933 roeden

  DE GELEGHE TE PRINDAEL
   
 7. Wed. Guilliam Vander Eeckt een gelege 65 roeden
 8. Jan De Neve 69,50 roeden
 9. Pieter Mertens , Reynier Mertens en Simoen Van Vreckem elk 1/3de van 106 roeden
 10. Juffr. Caveniers een geleghe 192 roeden
 11. Wed. Guilliam Vander Eeckt weide 70,50 roeden
 12. Wed. Adriaen Vanden Abbeelen weide en gelege 113 roeden

  HEIJSBRUGGHE
   
 13. Juffr. Caveneers 211 roeden
 14. klooster van Jericho 429,50 roeden
 15. klooster van Jericho 92 roeden
 16. Jan De Neve 81 roeden
 17. Wed. Pieter Van Winghen 114 roeden
 18. Juffr. Caveniers 307 roeden
 19. Jan Niels 105 roeden
 20. Juffr. Caveneers 264 roeden

  PRINDAELVELT
   
 21. Juffr. Caveneers 81 roeden
 22. Mr. Wils 235 roeden
 23. Juffr. Caveneers 101 roeden
 24. dhoirs Joos Van Winghen 73 roeden
 25. Pieter Barbé en Guilliam Pappaert hun gelege 104 roeden
 26. Jan De Ro 46 roeden
 27. Weduwe Jaspar De Weghe bos 176 roeden
 28. Juffr. Caveners 183,50 roeden
 29. Wed. Guilliam De Mon 82 roeden
 30. Niclaes Van Winghen 158 roeden
 31. Jan De Neve 151 roeden
 32. Baron van Boizies 95,50 roeden
 33. Juffr. Caveneers 105 roeden
 34. Laureijs Sorgeloos 95 roeden
 35. Sr. Gillis Vanden Abbeele 99 roeden
 36. Infirmerie van het begijnhof in Brussel 243 roeden
 37. Jan De Groote 157,50 roeden
 38. Kerk van Meerbeke 90 roeden
 39. Jan Niels 149 roeden
 40. Heilige Geest van Meerbeke 158,50 roeden
 41. Baron de Boizies 407 roeden
 42. Kapelanie van Heer Decheysne 371 roeden

  SOLLEVELT
   
 43. pastorij van Neijgen 107,50 roeden
 44. Baron van Boisies 109 roeden
 45. Jan Niels 133 roeden
 46. Baron van Boisies 148 roeden
 47. Wed. Hendrik Somers tot Gooik 96,50 roeden
 48. Pieter Vanden Berghe 90 roeden
 49. Jan Niels 109,50 roeden
 50. Jan De Groote 208 roeden
 51. Baron van Boisies 73 roeden
 52. Nicolaes Van Wingen tot Ninove 150 roeden
 53. Sieur Michiel Van Os 371,50 roeden
 54. Baron van Boisies 311,50 roeden
 55. Jan Niels met de herberg genoemd " het Bijl " 35 roeden

  PRINDAEL
   
 56. Wed. Guilliam De Mon een gelege 26,50 roeden
 57. Dhoirs Gillis De Coninck 162 roeden
 58. onbestaand
 59. Reynier Mertens 90,50 roeden wijmenier
 60. Pieter De Troyer een gelege 43 roeden
 61. Heer Gaune , kapelaan in Neigem met 43 roeden meers in de Bevinghenmeersch
 62. Gasthuis van Neigem met 79 roeden meers in Bevingenmeers
 63. Kapelanie van OLV van Meerbeke in de Bevingenmeers groot 109 roeden
 64. Juffrouw Caveniers begijntje tot Brussel 235 roeden meers
 65. Baron de Boizies met 93 roeden bos
 66. Jan De Ro tot Gooik met 174 roeden meers
 67. Jan De Ro een gelege bij de Bevingencapelle groot 157,50 roeden
 68. Sr. Anthone Goch met " Callenberch block " groot 415 roeden
 69. geen

  NEIGEMBOSCH
   
 70. Jan Van Bossuyt officier 254 roeden
 71. Juffrouw Caveniers met 430 roeden bos
 72. Lucas Van Lierde tot Pepingen met 118 roeden bos
 73. Jan De Ro tot Gooik met 114 roeden bos
 74. Mijnheer Wils tot OLV Lombeek met 318,50 roeden bos

   
 1. Sr. Jan Minne partijcken bosch genaempt " den Dickenbosch "
  - oost de steirt van Goijck
  - suyt en west het naervolgende

  ( Stockbosch  )

  ( later :  nu de heere deser prochie )

  groot 44 roeden
   
 2. Mr. Lemiere tot Brussel een bosch genaempt " den Dickenbosch "
  - oost voorgaende ende de prochie van Goyck
  - west de prochie van Neijgem
  - suyt Jfr. Margriete Caveniers
  - noort oock de prochie van Neijgem

  ( Stockbosch )

  groot 652 roeden

  Bijlage : zie lotingen van gezin Jan Cosijns x Catharina Van Vreckem anno 1736
   
 3. den heere van Bozies een bosch genaempt " den Heeren bosch "
  - noort voorgaende en de prochie van Goyck
  - west Juffr. Margariete Caveniers tot Brussel
  - suyt het naervolgende

  ( Stockbosch )

  Redres terroir : afwijs op Sr. Jan Vanden Abbeelen sinds Kerst 1687

  groot 387 roeden
   
 4. Juffr. Margariete Caveniers tot Brussel een nieuwen bosch genaempt " den Bogaert "
  - noort het voorgaende
  - oost de prochie van Goycke
  - suyt het land te Prindael
  - west het naervolgende

  Redres terroir : Afwijs op de griffier De Smet sinds Kerst 1690 , afwijs op Juffrouw Caveneers sinds Kerst 1694

  ( Later : in proprietijt den heere deser prochie )

  is stockbosch

  groot 541 roeden
   
 5. Jan Vande Sande tot Brussel eenen nieuwen bosch
  - oost voorgaende
  - noort naervolgende
  - west het Hijsbrugghevelt
  - noortwest het begijntje Caveniers

  groot 355 roeden
   
 6. Juffr. Caveniers tot Brussel eenen bosch
  - oost de 3 voorgaende
  - noort Mijnheer Lemier
  - west de prochie van Neyghen
  - suyt deselve Joffr. Caveniers

  ( Stockbosch )

  Redres terroir : Afwijs op de griffier De Smet sinds Kerst 1690 van de helft van deze partije , afwijs op Juffrouw Caveneers sinds Kerst 1694

  groot 933 roeden

                                                                                                                
   PRINDAEL DE GELEGHE

   
 7. Weduwe Guilliam Vander Eeckt van tocht een geleghe te Prindael
  - noort en west de prochie van Neyghen
  - suyt de strate
  - oost het naervolgende

  ( Later : nu Pieter Barbé )

  groot 65 roeden

  Bijlage : deze partij gaat bij loting tussen de kinderen van Pieter Barbé naar diens zoon wijlen Guilliam Barbé , zie lotingen anno 1731
   
 8. Jan De Neve een partije landt te Prindael
  - oost het naervolgende
  - noort de prochie van Neyghen
  - suyt de strate

  groot 69,5 roeden
   
 9. Pieter en Reynier Mertens en Simoen Van Vrechem elck een derde van . . . te Prindael
  - west voorgaende
  - oost naervolgende
  - noort Juffr. Margariete Caveniers
  - suyt de strate

  ( Later Pieter Mertens de 2/3de , Reynier Mertens 1/3de )

  groot 106 roeden

  Redres terroir : De weduwe Simon Van Vreckem heeft hier 1/3de , dit derde deel gaat met Kerstmis 1687 naar Reynier Mertens
   
 10. Juffr. Caveniers een geleghe daer de vierschaere is op staende van den graeve van Copeinie ( ? )
  - west voorgaende
  - noort deselve Caveniers
  - oost ook selve goet
  - suyt de strate

  Pachter Reynier Mertens ( Later pachter Pauwel Mertens )

  groot 192 roeden

  Zie landboek anno 1651 bij Pieter De Mol van het gehucht Prindael

  zijn hof en geleghe te Prindael toebehoorend de hoors Joos De Caveneere
  - oost de weduwe Jan Sterck
  - west de strate
  - oost ( ? ) sheeren bosch
  - noort Marcus Mertens zijn stede

  groot 187,50 roeden

   
 11. Weduwe Guilliam Vander Eeckt een weijde te Prindael
  - noort en west de strate
  - oost de Juffr. Caveniers
  - suyt de weduwe Adriaen Vanden Abbeelen

  ( Later : Pieter Barbé )

  groot 70,5 roeden

  Bijlage : deze partij gaat bij loting tussen de kinderen van Pieter Barbé naar diens zoon Lieven Barbé , zie lotingen anno 1731
   
 12. Weduwe Adriaen Vanden Abbeelen een weijdeken met een gelege
  - noort het voorgaende
  - oost het naervolgende
  - west de strate
  - suyt Mijnheer Wils en Joffr. Caveniers

  Pachter : Gillis Claes

  ( Later : pachter Albert Van Bossuyt )

  groot 113 roeden

  HEIJSBRUGGHE
   
 13. Joffr. Margariete Caveniers begijntje een partije landt te Hijsbrugghe
  - west de 2 voorgaende
  - oost naervolgende
  - noort deselve Juffr. Caveniers met haeren nieuwen bosch
  - suyt den wech

  Pachter Gillis Claes

  ( Later : pachter Pauwel Mertens )

  groot 211 roeden
   
 14. het cloostergoet van Jericho een partije landt op Hijsbrugghe
  - west voorgaende
  - noort den Nieuwen bosch
  - oost de prochie van Goyck
  - suyt naervolgende

  Pachter : Cornelis Walravens tot Gooik

  ( Later : pachter Jan Niels )

  groot 429,5 roeden
   
 15. het clooster van Jericho een partije landt op de Hijsbrugghe
  - noort en oost het voorgaende
  - suyt Juffr. Caveniers
  - west de 2 volgende

  Pachter : Reynier Mertens

  ( Later : deselven Niels )

  groot 92 roeden
   
 16. Jan De Neve een partije landt op de Hijsbrugghe
  - oost voorgaende
  - suyt naervolgende
  - noort den wech
  - west Juffr. Caveniers

  groot 81 roeden

   
 17. Weduwe Pieter Van Winghen een partije landt op Hijsbrugghe    
  - noort voorgaende
  - suyt naervolgende
  - oost cloostergoet Jericho
  - west Jfr. Caveniers

  Pachter : Pieter Barbé

  groot 114 roeden
   
 18. Juffr. Margariete Caveniers een partije landt opt Hijsbrugghevelt
  - noort voorgaende
  - suyt naervolgende
  - west Jan Niels

  Pachter : Anthoon Reijniers

  ( Later : Andries Kerstemont en Joos Vander Eeckt elk de helft dus elk 153,50 roeden )

  groot 307 roeden

  Bijlage : de helft van deze partij gaat naar Joos Vander Eeckt x Joanna De Troyer , zie lotingen in 1745
   
 19. Jan Niels een partije landt op Hijsbrugghevelt
  - noort voorgaende
  - oost en suyt en west naervolgende

  ( Later : Lanceloot Van Asbroeck )

  groot 105 roeden
   
 20. Juffr. Margariete Caveniers een partije landt op Hijsbrugghevelt
  - oost de 4 voorgaende
  - noort den wech
  - west de 3 naervolgende

  Pachter : Pieter Barbé

  groot 264 roeden

  Bijlage : deze partij gaat bij loting tussen de kinderen van Pieter Barbé en werd verdeeld tussen Lieven Barbé en Hendrik Barbé

  PRINDAELVELT
   
 21. Juffr. Caveniers een partije landt op Prindaelvelt
  - oost voorgaende
  - suyt de prochie van Neyghen
  - west den wech
  - noort naervolgende

  Pachter : Gillis Claes

  ( Later : pachter Albert Van Bossuyt )

  groot 81 roeden
   
 22. Mijnheer Wils een partije landt opt Prindaelvelt
  - suyt voorgaende
  - noort naervolgende
  - west den wech
  - oost Joffr. Caveniers

  Pachter : deselven Van Bossuyt

  groot 235 roeden
   
 23. Juffr. Caveniers begijntje een partije landt
  - suyt voorgaende
  - noort en west de wed. Adriaen Vanden Abbeele

  Pachter : Gillis Claes

  ( later pachter : den selven Van Bossuyt )

  groot 101 roeden
   
 24. Dhoirs Joos Van Winghen een partije landt wesende een drijebeck
  - oost en noort de straete
  - west het naervolgende

  Pachter : Pieter Barbé en Guilliam Pappaert

  groot 73 roeden
   
 25. Pieter Barbé en Guilliam Pappaert hun geleghe
  - oost voorgaende
  - west naervolgende
  - noort de straete
  - suyt Juffr. Caveniers

  ( Later : Pieter Barbé het geheel en Jan Niels hierin tot 22 roeden )

  groot 109 roeden
   
 26. Jan Van Bossuyt officier ( pachter ) sijn gelege ligghende met een bijl
  - oost voorgaende
  - west naervolgende
  - noort de straete

  Jan De Ro in Goyck is hier proprietaris

  groot 46 roeden
   
 27. Weduwe Heer Jaspar De Weghe een broeck en nieuwen bosch te Prindael
  - oost voorgaende
  - west Jan Niels
  - noort de strate
  - suyt Wed. Guill. Vander Eeckt en het naervolgende

  ( Later : proprietaris is Pieter Vanden Abbeele )

  groot 176 roeden
   
 28. Juffr. Caveniers een partije landt opt Prindaelevelt
  - noort Pieter Barbé
  - oost den wech
  - west de weduwe Guilliam Vander Eeckt

  Pachter : Guilliam Pappaert

  groot 183,5 roeden
   
 29. Weduwe Guilliam De Mon een partije landt opt Prindaelvelt
  - noort voorgaende
  - suyt naervolgende
  - oost den wech
  - west Jan De Groote

  ( later pachter : Andries Kestemont )

  groot 82 roeden
   
 30. Niclaes Van Wingen een partije landt opt Prindaelvelt
  - noort voorgaende
  - suyt Jan De Neve
  - oost de wech
  - west Jan De Groote

  Pachter : Pieter De Troyer

  ( Later : pachter Adriaen De Vidts van Neijgen )

  groot 158 roeden
   
 31. Jan De Neve een partije landt opt Prindaelvelt
  - noort voorgaende
  - suyt naervolgende
  - oost den wech jegens Neygen

  ( Later Lanceloot Van Asbroeck pachter )

  groot 151 roeden

   
 32. den heere baron van Boizies een partije landt opt Prindaelvelt
  - noort het voorgaende
  - suyt de 3 naervolgende
  - oost den wech jegens Neygen
  - west . . .

  Pachter : Jan Van Bossuyt officier

  groot 95,5 roeden
   
 33. Juffr. Margareta Caveniers begijntje een partij landt op Prindaelvelt
  - noort voorgaende
  - west naervolgende
  - oost den wegh jegens Neijgem
  - suyt Sollevelt

  Pachter : Anton Barbé

  ( later : pachter Cornelis Heymans tot Neijgem )

  groot 105 roeden
   
 34. Laureys Sorgeloos tot Neygen een partije landt opt Prindaelvelt
  - oost voorgaende
  - west naervolgende
  - noort de heere baron van Bosie
  - suyt het Sollevelt

  groot 95 roeden
   
 35. Dheer Gillis Vanden Abbeelen een partije landt op Prindaelvelt
  - oost voorgaende
  - west naervolgende
  - noort de heere baron van Bosie
  - suyt het Sollevelt

  Pachter : Anton Barbé

  ( later pachter Albert Van Bossuyt )

  groot 99 roeden
   
 36. De infirmerije van het Begijnhof binnen Brussel een partije landt op Prindaelvelt
  - oost voorgaende
  - suyt het Sollevelt
  - west heer Dessijn
  - noort naervolgende

  Pachter : Gillis Buydens tot Neijgem

  groot 243 roeden
   
 37. Jan De Groote een partije landt op Prindaelvelt
  - suyt voorgaende
  - noort naervolgende
  - oost de Wed. Guilliam Vander Eeckt
  - west het goet van de Baron van Bosie

  ( later : Pachter : Andries Kestemont )

  groot 157,5 roeden
   
 38. Kerckegoet van Meerbeke een veldeken landt
  - suyt voorgaende
  - oost Joffr. Caveniers
  - noort de wed. Dheer Jaspar De Weghe
  - west naervolgende

  Pachter : Jan Van Bossuyt officier

  groot 90 roeden
   
 39. Jan Niels een veldeken landt
  - oost voorgaende en de Weduwe De Weghe
  - noort en west de straete
  - suyt naervolgende

  ( later : Lanceloot Van Asbroeck de helft is 74,5 roeden )

  groot 149 roeden
   
 40. Heilige Geest van Meerbeke een partije landt opt Prindaelvelt
  - noort voorgaende
  - suyt naervolgende
  - oost Jan De Groote
  - west het straetken

  Pachter : Wed. Guillliam De Mon

  ( later : pachter Adam De Cooman )

  groot 158,5 roeden
   
 41. Heere baron van Bosie een partije landt op Prindaelvelt
  - noort voorgaende
  - suyt naervolgende
  - oost Jan De Groote en het gasthuysgoet van Brussel
  - west het straetken en de prochie van Neygem

  Pachter : Jan Van Bossuyt

  groot 407 roeden
   
 42. Cappelrije van Heer Dessijn een partije lant opt Prindaelvelt
  - noort het voorgaende
  - west de prochie van Neygem
  - oost gasthuysgoet tot Brussel
  - suijt het Sollevelt

  Pachter : Guilliam Pappaert

  groot 317 roeden

  HET SOLLEVELT
   

 43. de pastorij van Neijgen een partije landt opt Sollevelt
  - noort het Prindaelvelt
  - west en suijt de prochie van Neijgen
  - oost het naervolgende

  Pachter : Jan De Moor tot Neijgen

  groot 107,50 roeden

  Bijlage : landboek anno 1651 bij Pieter De Mol van het gehucht Prindael

  den selven met stuck lant opt Sollevelt en is Curegoet van Neyghen
  - noort den voetwech
  - suyt de Wed. Jaspar Van Brueseghem

  groot 106 roeden

   
 44. de heere Baron van Bosies een partij landt opt Sollevelt
  - west het voorgaende
  - oost het naervolgende
  - noort het Prindalevelt
  - suijt de prochie van Neygen

  Pachter Jan Van Bossuyt

  groot 109 roeden
   
 45. Jan Neels een partije landt op het Sollevelt
  - west voorgaende
  - oost naervolgende
  - noortoost Prindaelvelt
  - suijt west Neijgen

  ( Later : nu Lanceloot Van Asbroeck )

  groot 133 roeden
   
 46. de heere Baron van Boisies een partije lant op het Sollevelt
  - noortwest voorgaende
  - suijtoost naervolgende
  - noortoost Prindaelvelt
  - suytwest Neijgen

  Pachter : Laureijs Snoeck tot Neijgen

  ( later : pachter Jan Van Bossuijt )

  groot 148 roeden
   
 47. Weduwe Hendrik Somers tot Gooik een partije lant op het Sollevelt
  - noortwest voorgaende
  - suytoost naervolgende
  - west de prochie van Neijgen
  - noortoost Jan Niels

  ( later pachter : Joos Vander Eeckt )

  groot 96,50 roeden

  Bijlage : deze partij werd in 1676 gekocht door Hendrik Somers x Adriana De Ro , zie WP anno 1676
   
 48. Pieter Vanden Berghe een partije landt opt Sollevelt
  - noortwest voorgaende
  - suijtoost Jan De Groote
  - suijtwest de prochie van Neijgen
  - noortoost naervolgende

  Pachter : Jan Vanden Berghe tot Gooik

  ( later : pachter Gillis Vanden Broecke tot Neijgen )

  groot 90 roeden
   
 49. Jan Niels een partije landt opt Sollevelt
  - suytwest de 2 voorgaende
  - noortwest de heere baron van Boisies
  - noortoost Prindaelvelt
  - suytoost naervolgende

  ( later : Lanceloot Van Asbroeck )

  groot 109,50 roeden
   
 50. Jan De Groote een partije landt opt Sollevelt
  - west de 2 voorgaende
  - suytoost het naervolgende
  - noortoost het Prindaelvelt
  - west de prochie van Neijgem

  groot 208 roeden
   
 51. den heere Baron van Boisies een partije landt opt Sollevelt
  - noortwest het voorgaende
  - suytoost de 2 naervolgende
  - suytwest deselven Baron
  - noortoost het Prindaelvelt

  ( pachter : Jan Van Bossuyt )

  73 roeden

  ( red. : staat in de opsomming bij de heer baron de Boisies en niet bij zijn pachter )
   
 52. Nicolaes Van Wingen tot Ninove een partije landt opt Sollevelt
  - noortwest het voorgaende
  - noortoost het Prindaelvelt
  - suytoost den wegh jeghens Neijghem
  - suytwest het naervolgende

  Pachter : Adriaen Overdijn tot Neijgen , later de weduwe

  groot 150 roeden
   
 53. Sieur Michiel Van Os een partije landt opt Sollevelt
  - noortoost het voorgaende
  - suytwest het naervolgende
  - suytoost den wech jegens Neijghem
  - noortwest Laureijs Snoeck

  Pachter : Adriaen Overdijn tot Neijgen

  ( later : Lanceloot Van Asbroeck pachter )

  groot 371,50 roeden
   
 54. den heere baron van Boisies een partije landt opt Sollevelt
  - noortoost voorgaende
  - suytoost den wegh jegens Neijghem
  - noort Jan De Groote
  - suytwest het naervolgende en de prochie van Neijghem

  Pachter : Jan Van Bossuyt

  groot 311,50 roeden
   
 55. Jan Neels met sijn geleege en herberg genaempt " het Bijl "
  - noortoost het voorgaende
  - suytoost den wegh jegens Neijghem
  - suyt de baen naer Neijghem
  - west oock de prochie van Neijghem

  ( later : nu Lanceloot Van Asbroeck )

  groot 35 roeden

  SPRINGT TOT PRINDAEL OP HET GELEEGH VAN DE WEDUWE GILLE DE MON
   
 56. Wed. Guille De Mon een gelege te Prindael
  - oost en suyt de strate
  - noortoost de prochie van Neijghem
  - west het naervolgende

  ( later : Andries Kestemont )

  groot 26,50 roeden

  Bijlage uit landboek van 1651 bij Guilliam De Mon te Prindael

  syn behuysde geleghe te Prindaele
  - oost de strate en sheeren bosch
  - met 2 syden Cornelis Van Loo
  - vooren ter straten

  groot 21,35 roeden

   
 57. Dhoirs Gillis Coninckx ( lees : Gillis De Coninck ) met een block
  - oost het voorgaende
  - suijt de strate
  - noortoost en noort de prochie van Neijgem
  - west het naervolgende

  Pachter : Wed. Guilliam De Mon ( dit werd doorstreept )

  ( later : op de prochie )

  groot 162 roeden
   
 58. bestaat niet
   
 59. Reynier Mertens een partije wijmenier
  - oost het voorgaende
  - suytwest het naervolgende
  - suyt de strate
  - noortoost de prochie van Neijgem

  groot 90,50 roeden
   
 60. Pieter De Troyer een gelege te Prindael
  - suytoost de strate
  - noortoost het voorgaende
  - noortwest het naervolgende en Jan Van Bossuyt

  ( later : nu Joos Vander Eeckt )

  groot 143 roeden

  Bijlage : deze hofstede gaat naar Joos Vander Eeckt x Joanna De Troyer , zie de lotingen van 1745
   
 61. Heer Gaene tot Neijgem een meerselken in de Bevingenmeersch
  - suytoost het voorgaende
  - noortwest het naervolgende
  - noortoost het becken jegens Neijgem
  - suyt Jan Van Bossuyt

  is gebruyckt bij Mr. Robert

  ( later : de pastoor van Neijgem )

  groot 43 roeden
   
 62. het gasthuys van Neijgem een partije meersch in de Bevingenmeersch
  - suytoost voorgaende
  - noortwest het naervolgende
  - noortoost het becxken jegens Neijgem
  - suytwest Callenberch block

  gebruyckt bij Mr. Robert tot Neijgem

  ( later : deselve pastoor van Neijgem )

  groot 79 roeden
   
 63. de cappelrije van Onze Lieve Vrouw tot Meerbeke een meersch in de Bevingenmeersschen
  - suytoost het voorgaende
  - noortwest het naervolgende
  - noortoost het becxken jegens Neijgem
  - suytwest het Callenberch block

  Pachters : Pieter Barbé en Guilliam Pappaert elck de helft en is 54,50 roeden elck

  groot 109 roeden
   
 64. Juffrouw Margareta Caveneers begijntje tot Brussel een meersch
  - oost voorgaende
  - noortwest het naervolgende
  - noortoost het becxken jegens Neijgem
  - suytwest Callenberchs block

  groot 235 roeden

  Redres terroir : Afwijs op de griffier De Smet sinds Kerst 1690 , afwijs op Juffrouw Caveneers sinds Kerst 1694
   
 65. dheer baron van Boisies een partije in de Bevingenmeerschen en is nieuwen bosch
  - suytoost het voorgaende
  - noortoost en noortwest het naervolgende
  - suytwest Callenberchs block

  Pachter : Jan Van Bossuyt

  groot 96 roeden
   
 66. Jan De Ro tot Goijck een bijlstuck meersch in de Bevinghenmeersschen
  - suytoost de 2 voorgaende
  - noortwest de prochie van Neijgem
  - noortoost oock de prochie van Neijgem en Juffrouw Caveneers
  - suytwest het voorgaende en het naervolgende

  ( later : nu de erfgenamen Walrvavens )

  groot 174 roeden
   
 67. Jan De Ro een geleege bij Bevingencapelle
  - noortoost het voorgaende
  - noortwest en suytwest de prochie van Neijgem
  - suytoost het naervolgende

  Pachter : Philips Baeten

  de reste van dit geleege op Neijgem

  groot 157,50 roeden
   
 68. Sr. Anthone Goch tot Brussel een partije landt genaempt " Callenberch block "
  - noortwest het voorgaende
  - suytoost het naervolgende
  - noortoost de Bevingenmeersschen
  - suytwest de prochie van Neijgem

  groot 415 roeden
   
 69. samen met het volgende artikel
   
 70.  de prochie van Meerbeke en Jan Van Bossuyt officier samen een partije landt in Callenberchs block
  - noortwest het voorgaende
  - suytoost het straetken
  - suytwest de prochie van Neijgem
  - noortoost de Bevinghenmeersschen

  daarvan de prochie van Meerbeke heeft de 2/3de op den noortwesten en Jan Van Bossuyt 1/3de op het suytoosten

  compt de prochie tot 170 roeden

  compt Jan Van Bossuyt tot 84,50 roeden

  groot 254 roeden

  alsoo nopende de voorenstaende partije landt tusschen de erfgenaemen van Jan Van Bossuyt te weten 170 roeden is proces ontstaen geweest voor dese bancke teghens den edelen heere van dese prochie en dat bij accoordt gemaeckt tusschen de partijen litiganten voor de heeren advocaeten Reyniers en Gambier schepenen rechtsgeleerden deser bancke , soo te sien in de rolle van de schepenen van 14.12.1765 te weten dat deselve partije in proprietijt is gelaten aen dhoirs Jan Van Bossuyt soo ist dat sij uijt crachte van hetselven daervan verkocht hebben aen Andries Barbé tot 154 roeden daerinne hij alhier geerft is op 18.05.1766
   
 71. Juffrouw Margareta Caveneers begijntje tot Brussel met een partije in Neijgenbosch
  - suytwest de Bevinghemeersschen op Meerbeke
  - suytoost , noortwest en oost de prochie van Neijgem

  is stockbosch

  groot 430 roeden

  Redres terroir : Afwijs van 265 roeden bos op de griffier De Smet sinds Kerst 1690 , afwijs op Juffrouw Caveneers sinds Kerst 1694

  Nota : hierinne competeert de heere baron van Wedergrate een dachwant bosch liggende in den westen bij coope en goudenisse op 29.11.1730
   
 72. Lucas Van Lier tot Pepingen met een partije in Neijgembosch
  - noortwest en oost de prochie van Neijgem
  - suijt Jan De Ro

  is stockbosch

  groot 118 roeden
   
 73. Jan De Ro tot Gooick later de weduwe een partijcken in Neijgembosch
  - noort het voorgaende
  - suyt het naervolgende
  - oost en west de prochie van Neijgem

  is stockbosch

  groot 114 roeden
   
 74. Mijnheer Wils tot Onse Lieve Vrouw Lombeke met een partije in Neijgembosch genaempt " Brandaelens weijde "
  - noort het voorgaende
  - suytoost de holle straete
  - oost en west de prochie van Neijgem

  is stockbosch

  groot 318,50 roeden
   

TOTAAL VOOR DESE WIJCK : 13361,50 roeden en is 33 bunder 1 dachwant 61,5 roeden

COMPT OP DE OOSTSEIJDEN VAN DE BEKE 300 BUNDER 196,50 ROEDEN