DE PLAATSE in MEERBEKE
 

                                               
nr.17 nr. 16 , hofstede Joncker Vander Noot    

nr. 7
 de Costerije

nr. 6 H

OLV lochtinck

nr. 5 H

 
     
nr18

nr. 15 , H van Hebdomedarius

     

nr. 13
H

nr. 9

St. Berlindis

nr. 11 , de Croone

  nr. 8

nr. 1 , de kerk

nr. 4 H
Heilige Geest

 
nr.19    

nr. 12
Hofstede van Sint Pieter

   
nr.20  

nr. 3 H
Cuerenhuys

 
nr. 10     H en brouwerij en een weide      
     

nr. 2

 
     

< naar Ninove                                            naar Halle >

 

nr. 21

een bos

nr. 22  H

H de Engel

    nr. 23

H

nr. 24

H

nr.25

H

nr. 27

Hofstede aan de Lindenplasch

   
   
   
   
   
   

nr. 26
H

De Schailledecker

 
   
     
   
                       


 1. het kerkhof , groot 276,7 roeden ( cfr. het landboek van 1655 )
 2. Sr. Erasmus De Bois een boomgaard groot 70,5 roeden
 3. de hofstede van de pastoor groot 61,5 roeden
 4. de hofstede van de kanunnik Heer Duchesne groot 66 roeden
 5. Jan Vanden Eynde een hofstede , groot 114 roeden
 6. de kapelanie van OLV een partij land groot 134 roeden
 7. Erasmus Goossens , koster , zijn hofstede groot 71 roeden
 8. Jan Baptiste De Smet griffier zijn hofstede groot 32 roeden
 9. de hofstede van Sinte Berlindis groot 14,5 roeden
 10. Sr. Jan Vanden Abbeelen zijn hofstede groot 312 roeden
 11. Petronella Walckiers haar hofstede genaamd " de Croone " groot 24 roeden
 12. Kapelanie van Sinte Pieters een hofstede groot 108 roeden
 13. Petronella Walckiers haar hofstede groot 116 roeden
 14. de hofstede van Pieter Cornelis voor 2/3de en 1/3de van . . .  groot 87 roeden
 15. de hofstede van de Hebdemondarius groot 103 roeden
 16. de hofstede van Jonker Vander Noot groot 255 roeden
 17. een partij land genoemd " de mal perdu " van Jonker Vander Noot groot 46 roeden
 18. Petronella Walckiers haar lochting en is een cijns , groot 63,5 roeden
 19. de kapelanie van St. Pieter land groot 28 roeden
 20. Sr. Jan Vanden Abbeelen land groot 60 roeden
 21. Regnancourt baljuw met bos 206 roeden
 22. Jooris Van Vrechem meier zijn hofstede genaamd " de Engel " groot 237,5 roeden
 23. Sr. Jan Vanden Abbeele en Jooris Van Vrechem samen een hofstede , groot 160 roeden
 24. Weduwe Sr. Jaspar De Weghe haar hofstede groot 169,5 roeden
 25. Jan Baptiste De Smet griffier zijn hofstede groot 82 roeden
 26. Weduwe Adam De Naeyer haar hofstede genoemd " de Schailledecker " groot 172 roeden
 27. Sr. Jan Vanden Abbeele zijn hofstede aan de Lindenplasch groot 337,5 roeden