Huwelijken Meerbeke anno 1807

HUWELIJKEN IN 1857  ( 25 )

Is gecorrigeerd en volledig

DATUM

Bruidegom

Bruid

Getuigen

 
07/01 Judocus Vierendeel landbouwer

Hij ° 26/10/1828 zv. Petrus Joannes en Clara Van Opdenbosch landbouwers in Meerbeke

Maria Anna Timmermans landbouwster

Zij ° 28/03/1821 dv. wijlen Joannes Franciscus ( hij + 20/07/1829 ) en van Barbara Notaert landbouwster te Meerbeke

Dispensatie wegens 3degraads verwantschap met tt. Joannes Bellemans en Josephus Vierendeel

Burgerlijk : Pieter Frans Vanden Broeck schepen van de burgerlijke stand

15/01 Joannes De Decker ex Denderwindeke landbouwer

Hij ° 30.09.1827 zv. Josephus en Beatrix Turf

Maria Theresia De Troijer

Zij ° 28.06.1826 dv. Adriaen en wijlen Maria Theresia Linthoudt ( + 22.11.1838 )

Elias Herremans en Josephus De Decker
30/01 Franciscus Marin mulder

Hij ° 21/11/1835 zv. Georgius en Anna Schoukens molenaars te Meerbeke

Maria Joanna D'Hauwer particuliere

Zij ° 01/10/1838 dv. Petrus en Maria Anna Barbé molenaars te Meerbeke

Josephus Barbé en Jan Baptiste Appelmans
31/01 Carolus La Roy

Hij ° 21.10.1808 zv. Ludovicus en wijlen Anna Maria Bogaert ( + 21.01.1836 )  viduus Isabella Stevens ( + 18.02.1854 )

Maria Christina Kestemont

Zij ° 21.03.1823 dv. Petrus en wijlen Elisabeth Cecilia Vander Taelen

Judocus Bellemans en Isabella Maria Cornelis
02/02 Felix De Luyck landbouwer

Hij ° 22.10.1829 zv. Antonius Josephus en van wijlen Maria Christina Walckiers ( + 11.02.1838 )

Maria Berlindis Verpaelst landbouwster

Zij ° 21.04.1836 dv. Guilielmus en Maria De Naeyer landbouwers

Josephus Antonius De Luyck en Augustus Cardoen
04/02 Franciscus Lauwaert landbouwer in Meerbeke ex Pollare

Hij ° 12.04.1814 zv. wijlen Jan Baptiste en wijlen Anna Maria Geerts  ( lees Schets , red. )

Catharina Fuselier

Zij ° 16.11.1828 dv. wijlen Ludovicus ( + 21.10.1853 ) en wijlen Anna Maria Geeroms ( + 01.04.1844 )

Joannes Lauwaert en Amandus Fuselier
14/02 Petrus Josephus Stevens

Hij ° 29.06.1830 zv. Adrianus en Joanna Boulangée werkmans in Meerbeke

Maria Coleta Vanden Bossche spinster

Zij ° 25.06.1821 dv. wijlen Joannes Aloysius ( + 08.01.1856 ) en van Maria Theresia De Cleer spinster

Leopoldus De Ville en Catharina Criens
18/02 Jan Baptiste Beele Elisabeth Niels ex Leerbeke de secta dictis Stephenistorum Speciale dispensatie daar de bruid Stevenist was met tt. Joanna en Alexandrina Beele

geen burgerlijk huwelijk

19/03 Jan Baptiste Vander Steen landbouwer

Hij ° 08.06.1826 zv. wijlen Joannes ( + 16.07.1843 ) en wijlen Joanna Francisca Appelmans ( + 23.01.1839 ) en viduus van Joanna De Vleeschauwer ( + 02.11.1856 )

Clara Anna Van Cotthem landbouwster

Zij ° 18.01.1830 dv. Joannes landbouwer en wijlen Elisabeth Hemmerijckx ( + 04.02.1857 )

Carolus Ludovicus Vander Motten en Jan Baptiste Van Cotthem
19/03 Petrus Joannes Timmermans landbouwer

Hij ° 03.10.1815 zv. wijlen Cornelius ( + 28.06.1817 ) en van Maria Joanna De Dier landbouwster

Maria Berlindis Bellemans landbouwster

Zij ° 02.11.1822 dv. Judocus landbouwer en wijlen Maria Anna Timmermans ( + 18.02.1844 )

Dispensatie wegens 2de en 3degraads verwantschap met tt. Petrus Josephus Bellemans en Maria Joanna De Smet
21/03 Livinus Langenhaeck landbouwer

Hij ° 06.10.1814 zv. wijlen Joannes ( + 31.03.1854 ) en van wijlen Christina Goossens ( + 21.10.1834 )

Theresia Van Audenrode dienstmeid in Meerbeke ex Neigem

Zij ° 02.08.1818 dv. wijlen Carolus ( + 11.11.1842 ) en wijlen Barbara Cornelis ( + 01.01.1833 ) beiden overleden in Meerbeke

Jan Baptiste Langenhaeck en Josephus Antonius De Luyck
29/04 Petrus Houtman ( burgerlijk Hautman ) werkman ex et in Outer

Hij ° 14.01.1828 zv. Joseph ( + 26.01.1848 ) en Maria Theresia Spelliers ( + 13.09.1835 ) beiden overleden te Outer

Barbara Lannoy spinster

Zij ° 08.02.1834 dv. Guilielmus en Emerentia Linthout landbouwers te Meerbeke

Franciscus en Joannes Lannoy
30/04 Petrus Vanden Broeck burgemeester te Waarbeke ex Denderwindeke habitans in Waarbeke

Hij ° 31/07/1821 in Denderwindeke zv. Jacobus en Petronilla Van Cauwelaert landbouwers te Waarbeke

Petronella Adriana d'Hauwer landbouwster

Zij ° 30/10/1815 dv. wijlen Claudius ( + 28.12.1840 ) en wijlen Joanna Maria Cosijns ( + 22.05.1853 ) weduwe Petrus Joannes Haegeman ( + 09.08.1854 )

Petrus Timmermans en Francisca Vanden Broeck
14/05 Carolus Timmermans

Hij ° 13.09.1812 zv. wijlen Philippus ( + 15.05.1814 ) en wijlen Petronilla Vanden Berghe (+ 02.06.1824 ) viduus Henrica Maximiliana D'Hauwer ( + 10.05.1854 in Ninove )

Maria Anna Vanden Houte dienstmeid ex Liefferingen

Zij ° 16.12.1825 dv. wijlen Philippus ( + 16.12.1825 ) en wijlen Maria Decolens ( + 01.07.1839 ) beiden overleden te Liefferingen

Petrus Joannes Timmermans en Rosalia Jacobs
16/05 Petrus Joannes Penne kleermaker ex et in Outer

Hij ° 11.08.1825 zv. Livinus en Sophia Bogaert kleermakers te Outer

Maria Joanna Kestemont

Zij ° 16.07.1819 dv. Petrus landbouwer en van wijlen Elisabeth Cecilia Vander Taelen ( + 31.12.1835 )

Judocus Bellemans en Jan Baptiste Penne
13.05 Vander Motten Philippus Jacobus kleermaker

Hij ° 15.01.1832 zv. Jan Baptiste en Joanna Catharina Delahaye dagloners in Meerbeke

De Four Henrica handschoenmaakster ex et in Ninove

Zij ° 02.12.1834 dv. Joannes en Constantia Bulterijs dagloners te Meebeke

burgerlijk huwelijk
01/06 Carolus Van Damme werkman ex Aaigem habitans in Outerw

Hij ° 21.11.1819 zv. wijlen Jan Baptiste ( + 27.06.1828 ) en wijlen Catharina De Stommeleer ( + 17.02.181 ) beiden te Aaigem overleden

Maria Joanna Schoonjans

Zij ° 28.02.1832 dv. wijlen Jan Baptiste ( + 01.12.1854 ) en van Petronella Vanden Berghe spinster

Joannes Schoonjans en Petrus Van Audenhove
08/07 Petrus Josephus Lannoy landbouwer

Hij ° 07.10.1830 zv. Guilielmus en wijlen Emerentia Linthout ( + 25.05.1857 )

Joanna Catharina De Coninck landbouwster

Zij ° 28.05.1833 dv. Petrus Joannes en Anna Maria Wets landbouwers in Meerbeke

Franciscus Lannoy en Maria Joanna De Coninck
09/07 Petrus Franciscus Timmermans landbouwer ex Liefferinge

Hij ° 12.05.1822 zv. Petrus landbouwer in Liefferinge en van wijlen Anna De Valckeneer ( + 02.06.1825 in Liefferinge )

Martina Van Cotthem landbouwster

Zij ° 29.01.1822 dv. wijlen Josephus ( + 18.11.1843 ) en wijlen Isabella Kestemont  ( + 09.06.1825 )

Petrus Van Older en Maria Van Cotthem
23/07 Josephus Felix Daminet ex Tollembeek Maria Theresia De Bremaecker Met dispensatie ( 3degraads ) met tt. Petrus Joannes Jacobs en Franciscus Daminet

geen burgerlijk huwelijk

08/08 Guilielmus Beeckmans dienstbode ex Gooik

Hij ° 20.01.1830 zv. wijlen Carolus ( + 11.03.1847 ) en Isabella Pardaens spinster te Gooik

Maria Anna Vanden Bossche spinster

Zij ° 16.01.1833 dv. wijlen Franciscus ( + 01.04.1848 ) en Maria Anna De Koninck spinster

Jan Baptiste Beeckmans en Felix Vanden Bossche
24/08 Felix Joannes Walckiers schipper ex Ninove

Hij ° 18.02.1826 zv. wijlen Martinus ( + 27.03.1853 ) en van Joanna Josepha Vander Taelen tapster in Ninove

Elisabeth Francisca Courteaux naaister

Zij ° 27.03.1825 dv. Petrus Josephus en Maria Julia Jouret wagenmakers te Meerbeke

Jan Baptiste Beele en Carolus Courteaux
03/09 Petrus Joannes Agneessens landbouwer ex Gooik

Hij ° 22.03.1831 zv. Andreas landbouwer in Gooik en wijlen Petronella Vander Steen ( + 29.01.1835 in Gooik )

Joanna Cornelia Valckeniers

Zij ° 25.03.1831 dv. Christiaen en Catharina Van Eesbeke landbouwers in Meerbeke

Victor en Franciscus Agneessens
10/10 Jan Baptiste Vande Perre landbouwer ex et in Okegem

Hij ° 17.01.1827 zv. wijlen Jacobus ( + 01.09.1854 ) en van Catharina Vanden Berghe landbouwster te Okegem

 

Virginia Schoonjans landbouwster

Zij ° 21.03.1837 dv. wijlen Joannes ( + 01.12.1854 ) en van Petronilla Vanden Berghe spinster

 

Josephus Van Opdenbosch en Franciscus Schoonjans
29/10 Constantinus Bické landbouwer

Hij ° 24.07.1814 zv. wijlen Jan Baptiste ( + februari 1841 ) en Anna Catharina De Bondt landbouwter en viduus Anna Catharina Vanden Neste ( + 02.07.1847 )

Elisabeth Vander Kelen ex Asse

Zij ° 07.02.1810 in Asse dv. wijlen Jan Baptiste en wijlen Anna Elisabeth Franckernelle vidua Hieronimus Cleemput overleden te Meldert ( + 13.10.1855 )

Mattheus en Petrus Bické