Huwelijken Meerbeke anno 1836

HUWELIJKEN IN 1836 ( 13 )

Deze folio is bewerkt en gecorrigeerd

DATUM

Bruidegom

Bruid

Getuigen

 
14/01 Jan Baptiste Heymans dagloner

Hij ° --/11/1805 zv. Petrus Josephus en van Maria Josepha Vanden Eynde dagloners te Meerbeke

Maria Theresia Hemmeryckx ex Pamel

Zij ° 23.11.1806 dv. Petrus Josephus landbouwer in Meerbeke en van wijlen Maria Josepha Van Hecke  ( + 1826 )

Antonius De Luyck en Bernardus De Luyck
09/02 Petrus Josephus De Caluwé wever ex OLV Lombeek

Hij ° 2 Nivose jaar XII zv. Adam en van Barbara Bosschaert landbouwers in Meerbeke

Amelia Van Wijnendaele ex Pollare

Zij ° 15.03.1813 dv. wijlen Bernardus ( + 1834 in Pollare ) en van Joanna Van Snick

Burgerlijk huwelijk
11/02 Maximilianus De Brackenier werkman

Hij ° 13/05/1812 zv. Henricus en Anna Maria Cornelis landbouwers te Meerbeke

Lucia Stevens dienstmeyd

Zij ° 27/11/1811 natuurlijke dochter van Joanna Stevens spinster

Burgerlijk huwelijk

Carolus Carlier assessor , ambtenaar van burgerlijke stand

16/02 Petrus Josephus Vander Poorten landbouwer ex et in  Denderwindeke

Hij ° 30.03.1810 in zv. Judocus en wijlen Petronella Vander Kelen ( + 8 maart 1816 in Denderwindeke )

Joanna Maria Suys spinster

Zij ° 01.09.1811 dv. Ferdinand en van wijlen Angelina Barbé ( + 26.02.1833 )

Jacobus Vander Poorten en Lucia Suys
22/04 Henricus De Vos dienstbode ex St. Catharina Lombeek viduus

Hij ° 05.02.1795 in St. Catharina Lombeek zv. wijlen Joannes en van Anna Maria Scoup viduus Anna Maria Van Vreckem ( zij + 28.02.1834 )

Maria Catharina Bavegems landbouwster, vidua

Zij ° 19.12.1791 dv. wijlen Joannes en wijlen Anna Maria De Smet beiden overleden te Meerbeke vidua Petrus Franciscus Van Cutsem ( + 19/11/1834 )

Josephus De Luyck en Jan Baptiste De Luyck
05/05 Egidius Kestens muldersknecht ex et in Neigem

Hij ° 15.01.1806 zv. wijlen Jan Baptiste ( + 19/02/1829 ) en van Theresia De Vleminck

Maria Joanna Stevens dienstmeid

Zij ° 02.05.1809 dv. wijlen wijlen Petrus Stevens ( + 1826 ) en wijlen Clara Anna Bellemans ( + 1828 )

Laurentius Wauters en Catharina Van Cutsem
20/05 Josephus Antonius De Cooman twijnder ex Ninove

Hij ° 16/06/1798 zv. wijlen Judocus Josephus ( + 1828 ) en wijlen Maria Francisca Verhumst  ( + 1820 ) weduwnaar van Maria Francisca Van Ginderdeuren ( + 22/04/1832 in Ninove )

Maria Anna De Leu dienstmeid

Zij ° 13 Brumaire Jaar XIV dv. Martinus en Maria Christina De Tré dagloners in Meerbeke

Jacobus Suys en Petronilla Timmerman
31/05 Dominicus Barbé landbouwer

Hij ° 19/08/1805 zv. wijlen Andreas ( hij + 9 juli 1831 ) en wijlen Anna Maria Van Schepdael ( zij + 13/01/1830 )

Kleinzoon van wijlen Joseph Barbé ( + 1811 ) en Anna Maria Neetens ( + 11 Ventose Jaar VII ) beiden overleden te Meerbeke

Anna Catharina Vanden Broeck landbouwster in Neigem

Zij ° 09/10/1813 in Neigem dv. Josephus en Carolina Juwet landbouwers te Neigem

burgerlijk huwelijk

Carolus Carlier assessor , ambtenaar van de burgerlijke stand

11/06 Jacobus Sluys dienstknecht

Hij ° 17/06/1810 zv. wijlen Albertus ( 19/02/1821 ) en Anna Maria Vander Taelen spinster in Meerbeke

Petronilla Timmermans landbouwster in Meerbeke geboren te Gooik

Zij ° 4 Frimaire Jaar XI zv. wijlen Philippus en wijlen Maria Theresia Vanden Bossche beiden overleden te Gooik weduwe Petrus Bogaert overleden te Meerbeke op 02/08/1835

Josephus De Luyck en Bernardus De Luyck
02/09 Petrus Joannes De Braekeleer dienstbode wonend in Meerbeke ex Pamel

Hij ° 4 Germinal Jaar XII zv. wijlen Jacobus ( + 1813 ) en wijlen Elisabeth Vander Veken beiden overleden te Pamel ( + 1822 )

Joanna Francisca De Vits spinster

Zij ° 03/07/1810 dv. Petrus en Joanna Van Cutsem

Joannes De Vits en Livinus(a) De Vits
12/09 Petrus Van Droogenbroeck landbouwer ex Pamel

Hij ° 28/09/1810 in Pamel zv. Jacobus landbouwer te Pamel en wijlen Catharina Van Eeckhoudt ( + 27/03/1822 in Pamel )

Maria Francisca Barbé landbouwster

Zij ° 17/12/1814 dv. wijlen Joseph Barbé ( + 1811 ) en wijlen Anna Maria Van Schepdael ( + 1830 ) beiden overleden te Meerbeke

Zij kleindochter van Joseph Barbé ( + 1811 ) en Anna Maria Neetens ( Jaar VII )

 

Petrus Joannes Barbé en Laurentia Van Droogenbroeck
17/10 Josephus De Decker witsterker ex Outer

Hij ° 24/03/1804 in Outer zv. Jan Baptiste , timmerman te Outer , en wijlen Theresia De Meerleer ( + 1814 in Outer )

Elisabeth Francisca Courteaux partikuliere

Zij ° 3 Thermidor Jaar XI dv. wijlen Adrianus ( + 20/05/1836 ) en wijlen Anna Maria De Weerd ( 17/02/1810 )

Josephus De Luyck en Bernardus De Luyck
26/10 Ferdinandus Botte particulier

Hij ° 29/05/1803 zv. wijlen Cornelis ( + 21/09/1820 ) en van Maria Joanna Vanden Berghe landbouwster

Clara Anna Walckiers particuliere

Zij ° 03/07/1805 dv. wijlen Martinus ( + 19/10/1828 ) en van wijlen Anna Maria Dachlinckx ( lees : Daghelinckx ) ( + 21/12/1835 )

Josephus De Luyck en Bernardus De Luyck
26/10 Petrus Joannes Barbé landbouwer

Hij ° 30.01.1800 zv. wijlen Andreas ( + 1831 ) en van wijlen Anna Maria Van Schepdael ( + 1830 )

Grootouders : Petrus Joseph Barbé en Anna Maria Neetens

Joanna Maria La Roy landbouwster

Zij ° 17.06.1802 dv. wijlen Josephus ( + 31/10/1826 ) en van Anna Maria Valckeniers landbouwster te Meerbeke woonachtig

Petrus Josephus Barbé en Jan Baptiste La Roy

Burgerlijk huwelijk voor Maximiliaen D'Hauwer schepenen , ambtenaar van de burgerlijke stand

21/11 Christianus Cornelis landbouwer

Hij 08/12/1808 oud 38 jaar ( sic , lees 28 ) zv. Nicolaes en van Catharina Kestens landbouwers

Constantia Timmermans landbouwster

Zij ° 12/07/1807 dv. wijlen Philippus ( + 31/12/181( ) en van Joanna Catharina Albertina Baevegems

Petrus Antonius Cornelis en Amelia Cornelis
24/11 Petrus Franciscus Vanden Broeck

Hij ° 04/12/1805 zv. Carolus Josephus en van Maria Joanna Van Doorslaer

Joanna Maria De Bont pachteres

Zij ° 24.02.1805 vidua Joannes Berlindis Van Opdenbosch ( hij + 14.02.1833 ) en dv. Jan Baptiste en Maria Joanna Jespers landbouwers en herbergiers te Meerbeke

Fidelis De Bont en Joanna Catharina Vanden Broeck