Huwelijken Meerbeke anno

Burgerlijke huwelijken in 1813 

In deze jaargang vermelden de registers van de burgerlijke stand weinig concrete data
18/03/1813 huwelijk van :
Chretien Van Stalle oud 46 jaar ex et in Denderwindeke , zv. wijlen Charles geboren in Gaasbeke en overleden in Denderwindeke en wijlen Theresia Van Vreckem ex Denderwindeke en overleden in Denderwindeke
Elisabeth Ferdinande Vanden Broeck oud 23 jaar ex et in Meerbeke op 10/12/1789 , dv. Pieter hier aanwezig en Marie Anne Vande Perre geboren in Gooik en wonend in Meerbeke
Volgens de overlijdensakte is Charles Van Stalle  ex Gaasbeke zoon van Lucas Van Stalle en Catherine Ketelbant  ( Ketelbaut )
Volgens de overlijdensakte is Theresia Van Vreckem dv. Jan Van Vreckem en Marie Vanden Bossche
( REDACTIE : het laatste gegeven is m.i. een erratum , ik vermoed dat Theresia Van Vreckem een dochter is van Jan en Joanna Maria De Brackenier , hiervoor baseer ik me ondermeer ook op de parochieregisters van  

   Lieferinge waar haar zuster overleed. )
 


14.03.1813 Theodore Friant viduus Catharina Jespers oud 41 jaar

Hij ° 19/10/1772 in Edingen fs. Nicolas oud 68 jaar metser in Edingen en wijlen Anna Maria De Naeyer ex Petit Enghien overleden in Edingen en viduus Catharina Jespers ( + in Meerbeke op 03/04/1811 )

Petronella De Winne ex Ninove oud 32 jaar filleuse

Zij ° 28/01/1781 in Ninove zv. Joos oud 62 jaar cordonnier ( schoenmaker ) en Livina Simon beiden wonend in Ninove

14.04.1814 Jan Baptiste De Backer oud 30 jaar ex Leerbeke

Hij ° 07/11/1781 zv. wijlen Michel geboren in Pamel en overleden in Pepingen en van Anna Maria Vander Heyden ex Pepingen overleden in Beringen ( red. : zal wel Beringen onder Pepingen zijn )

Grootouders paterneel : Paul De Backer et Barbe Van Nuffel
Grootouders materneel : François Vander Heyden en Petronella De Kok

Maria Anna Van Eesbeke oud 33 jaar

Zij ° 06/02/1780 dv. Christiaan pachter in Meerbeke en Maria Anna De Backer ex Pamel en overleden in Meerbeke

14.04.1813 Joseph Mertens landbouwer ex et in Appelterre

Hij ° 17/01/1780 zv. Josse Bernard pachter ex Appelterre en Maria Anna De Smecht ex Bevere beiden wonend in Appelterre

Petronella Francisca D'Hauwer

Zij ° 10/03/1778 dv. wijlen Maximiliaan en van Maria Joanna Livina Mertens ex Pollare en wonend in Meerbeke

05.05.1813 Cornelis Van Lierde dagloner

Hij ° 02/01/1791 zv. Guillaume dagloner ex Pamel wonend in Meerbeke en van Josine Van Boterdael ex et in Meerbeke

Petronella Lepoivre oud 17 jaar

Zij ° 02/03/1796 dv. wijlen Jan Baptiste landbouwer ex Wambeek wonende in Meerbeke en van wijlen Catharina Timmermans ( beiden overleden in Meerbeke )

05.05.1813 Pierre Jean Vanden Haute oud 23 jaar landbouwer

Hij ° 16/01/1789 zv. wijlen Christiaan en van Petronella Timmermans wonend in Meerbeke

Maria Anna De Schepper oud 26 jaar

Zij ° 09/04/1787 dv. wijlen Adriana De Schepper

02.06.1813 Pierre Willems oud 52 jaar dagloner weduwnaar van Joanna Maria Hernaut overleden in OLV Lombeek

Hij ° 17/06/1760 zv. wijlen Jan ( + in OLV Lombeek ) en van wijlen Elisabeth Segers ex Marcq overleden in Meerbeke

Marie Jeanne D'Hont oud 49 jaar

Zij ° 01/05/1764 dv. wijlen Jan Baptiste en wijlen Catharina Coppens beiden overleden in Meerbeke

02.06.1813 Guilliame Anthoons landbouwer oud 36 jaar

Hij ° 20/11/1776 zv. wijlen Josse Anthoons bij leven landbouwer in Meerbeke en van wijlen Josine Van Eeckhaudt ex Meerbeke en overleden in Meerbeke

Joanna Catharina Van Cotthem 22 jaar

Zij ° 27/09/1790 zv. Albert Van Cotthem landbouwer en van wijlen Elisabeth Van Bont ex et in Meerbeke overleden

23.06.1813 Judocus Neirinckx ex Gooik oud 34 jaar

Hij ° 10/03/1779 zv. wijlen Andreas ex Gooik en in Gooik overleden en van Anna Catharina De Leeneer ex Pamel wonend in Gooik

Maria Judoca Le Roy oud 35 jaar

Zij ° 12/02/1778 dv. Pierre Le Roy landbouwer en wijlen Laurentia Borloy ex et in Meerbeke overleden

28.07.1813 François Vander Elst

Hij ° 26/02/1786 zv. wijlen Joseph dagloner ex Ninove en in Ninove overleden en van Maria Theresia Van Vreckom ex Neigem wonend in Ninove

Elisabeth Le Roy spinster 24 jaar

Zij ° 11/08/1787 dv. wijlen Louis ex Gooik overleden in Meerbeke en wijlen Carolina Bulterijs ex et in Meerbeke overleden

Grootouders paterneel Pierre Le Roy en Marie De Ridder
Grootouders materneel Adam Bultrijs en Maria De Leu

13.08.1813 Carolus Vierendeel oud 29 jaar

Hij ° 23/01/1784 zv. Petrus ex Denderwindeke wonend in Meerbeke en van wijlen Catharina Baevegems ex et in Meerbeke overleden

Isabella Kestemont oud 29 jaar ex Gooik

Zij ° 11/12/1783 dv. wijlen Joannes ( ex et in Gooik + ) en van Elisabeth Timmermans ex OLV Lombeek wonend in Gooik

18.09.1813 Christiaan Van Stalle pachter ex Denderwindeke oud 46 jaar

Hij 22/01/1767 zv. wijlen Carolus ex Gaasbeek overleden in Denderwindeke en van wijlen Theresia Van Vreckem

Grootouders : zie de inleiding supra

Elisabeth Ferdinanda Vanden Broecke 23 jaar

Zij ° 10/12/1789 dv. Petrus ex Meerbeke en Maria Anna Vander Perre ex Gooik beiden wonend in Meerbeke

30.10.1813 Maximiliaen De Vuyst ex Denderwindeke oud 30 jaar

Hij ° 23/02/1783 zv. wijlen Jacobus De Vuyst ex et in Denderwindeke en van Petronella Van Overstraeten ex Gooik wonend in Denderwindeke

Maria Van Hassel ex Kester oud 29 jaar

Zij ° 04/09/1793 dv. Nicolaas ex et in Kester en van wijlen Maria De Wolf ex Lennik overleden in Kester

15.12.1813 Cornelis Slagmulders 27 jaar landbouwer

Hij ° 18/09/1786 zv. wijlen Guilliam ( + in Meerbeke ) en van Maria Livina De Vits wonend in Meeerbeke

Maria Anna Brakeleers ex Pamel ( lees De Braekeleer en andere varianten )

Zij ° 22/01/1791 in Pamel dv. wijlen Joannes ex Pamel en van wijlen Anna Catharina Pardaens ex Meerbeke , beiden overleden in Pamel

15.12.1813 Jan Baptiste Simon oud 30 jaar

Hij ° 02/06/1783 zv. Christiaen en van Elisabeth Stevens beiden wonend in Meerbeke

Jeanne Vander Steen landbouwster oud 30 jaar

Zij ° 18/02/1783 dv. Philippe Vander Steen en Maria Anna Van Caulaert landbouwers in Meerbeke